MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

Obowiązki przedsiębiorców stosujących RODO ponownie ulegną zmianie.

Data publikacji: 11 kwietnia 2019 roku

Po blisko roku od rozpoczęcia stosowania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 uchwalona została ustawa, której celem jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do stosowania norm Rozporządzenia. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oczekuje obecnie na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Ustawa wejdzie w życie przypuszczalnie początkiem maja 2019 roku.

Dla przedsiębiorców stosujących Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych nr 2016/679 nowa ustawa to przede wszystkim uproszczenie niektórych procedur związanych z obowiązkiem informacyjnym. Z zastosowanych rozwiązań zadowoleni winni być szczególnie pośrednicy w obrocie nieruchomościami, dla których RODO oznaczało zwielokrotnienie obowiązków informacyjnych wobec klientów. Ustawa wprowadza również uszczegółowienie zasad RODO związanych z przetwarzaniem danych osobowych pracowników.

Więcej informacji już wkrótce.

E-LEARNING
PROFESJONALNIE

9 lat
doświadczenia
ponad 10.000
przeprowadzonych szkoleń
już
100.000 godzin wykładów
wysłuchanych
przez naszych Klientów
Z naszych usług
korzystają przedsiębiorcy
banki, specjaliści, kancelarie
jednostki samorządu terytorialnego