Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Zawieranie umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
z osobami fizycznymi w stanie prawnym
obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 roku

Szkolenie nr 10 019

Informacje o produkcie:

Szkolenie w formie zadań (case studies) odpowiadających stanom faktycznym spotykanym w praktyce zawodowej pośredników

Zapisz na szkoleniePowrót do listy produktów

Tytuł:

Zawieranie umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
z osobami fizycznymi w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 roku

Forma: Szkolenie interaktywne przez Internet

Cena: 179 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Czas trwania: 4 godziny edukacyjne

Zaświadczenie: elektroniczne (Plik PDF)

Cel kursu: Przygotowanie do prawidłowego zawierania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku

OPIS

Niniejsze szkolenie nabyć można również w zestawie z e-bookiem „Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami, Tom I: Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” w łącznej cenie 219 złotych. Zakup e-booka w zestawie ze szkoleniem możliwy jest pod tym adresem.

Tematyką szkolenia interaktywnego jest analiza zasad zawierania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku. Na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1495) od 1 stycznia 2021 roku niektóre z przepisów ustawy o prawach konsumenta należy stosować również w obrocie obustronnie profesjonalnym. Istotne zmiany wprowadzane są z tą datą również w zakresie dopuszczalności treści umów zawieranych między przedsiębiorcami (nowelizacja Kodeksu cywilnego).

Zagadnienia będące przedmiotem szkolenia stanowią najważniejszą dla każdego przedsiębiorcy zmianę prawa cywilnego następującą z początkiem roku 2021 roku. Ich prawidłowe stosowanie w praktyce decydować będzie w licznych przypadkach o prawie do wynagrodzenia za wykonane czynności, a nawet o roszczeniach o zwrot kwot pobranych od klientów tym tytułem. Brak znajomości nowej regulacji obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku w obrocie profesjonalnym prowadzić może do powstania istotnych szkód majątkowych. W krajowych realiach gospodarczych nowe przepisy stosowane będą przez każdego niemal przedsiębiorcę.

W toku szkolenia przedstawiono w wyczerpujący sposób, na praktycznych przykładach, jak należy stosować nową regulację, kiedy znajduje ona zastosowanie, jakie są cywilnoprawne i publicznoprawne skutki jej naruszenia oraz w jaki sposób zorganizować działalność gospodarczą, aby wykonać regulację ustawową zgodnie z ekonomicznym interesem pośrednika w obrocie nieruchomościami. Szkolenie połączone jest również z analizą przepisów mających chronić konsumentów, tworząc kompendium wiedzy o sposobie zawierania umów w obowiązującym stanie prawnym.

Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo aktualne treści relewantnych aktów prawnych oraz dokumenty potrzebne do wykonania nakładanych na przedsiębiorców obowiązków ( w stosunku do klientów będących przedsiębiorcami oraz klientów będących konsumentami ).

Najważniejszym celem niniejszego szkolenia jest zabezpieczenie interesów pośredników w obrocie nieruchomościami, jako uczestników obrotu gospodarczego, przez zapewnienie umiejętności niezbędnych do uniknięcia utraty prawa do wynagrodzenia po 1 stycznia 2021 roku.

Szkolenie przedstawia aktualny, obowiązujący stan prawny.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Szkolenie przeznaczone jest dla pośredników w obrocie nieruchomościami, agentów i pracowników pośredników w obrocie nieruchomościami oraz dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie w obrocie nieruchomościami.

DODATKOWE
INFORMACJE

Cena: 179 złotych

Dostęp przez Internet
w dowolnym czasie

Dostępny dla każdego
zainteresowanego

Dostęp przez 365 dni
od chwili rozpoczęcia

Dostęp do bazy
pytań i odpowiedzi