MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

PRAWO W DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI

WIEDZA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

Ryzyka prawne w działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami

Biuro obrotu nieruchomościami jest przedsiębiorstwem szczególnie narażonym na wszelkiego rodzaju kroki prawne, zarówno ze strony organów państwowych, podmiotów konkurencyjnych, jak i samych Klientów.

Zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, które od dnia 1 stycznia 2014 roku zniosły obowiązek posiadania licencji zawodowych w celu świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, tylko pozornie poprawiły sytuację prawną pośredników. System licencji zawodowych, zwłaszcza w czasach, gdy warunkiem ich uzyskania było zdanie państwowego egzaminu, gwarantował konieczną znajomość prawa regulującego działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Rozumiejąc potrzebę liberalizacji gospodarki podkreślić należy podstawowy fakt. Pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarówno w stanie prawnym poprzedzającym 1 stycznia 2014 roku, jak i obecnie, podlega wszelkim innym regulacjom prawa prywatnego i publicznego. Umiejętność dostosowania do nich swoich działań decyduje o możliwości uzyskania prawa do wynagrodzenia, zwłaszcza gdy wymagać będzie to wykorzystania drogi sądowej.

W ciągu ostatnich lat działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami uległa regulacji przez szereg aktów prawa krajowego i międzynarodowego. Zmiany te istotnie zmieniły sposób wykonywania zawodu.

Najważniejsze ze zmian wprowadzone zostały przez:
1. ustawę o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku ( Dz.U. 2014 poz 827 ),
2. ogólne rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 ( popularne nazywane RODO ),
3. ustawę z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami ( Dz. U. 2017 poz. 819 ),
4. ustawę z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2017 poz. 1509 ),
5. kolejne nowelizacje Kodeksu cywilnego i ustaw pokrewnych.

Znajomość aktualnych norm regulujących działalność gospodarczą pośrednika w obrocie nieruchomościami nie jest wyłącznie wymogiem wynikającym z konieczności wykazania przestrzegania regulacji przed organami kontroli. Przestrzeganie norm prawnych regulujących działalność pośrednika ma szczególnie znaczenie, gdy dochodzi do sądowej kontroli wykonania umowy pośrednictwa. Spory sądowe zaś co do wysokości lub w ogóle należności wynagrodzenia pośrednika w obrocie nieruchomościami stanowią specyfikę tego rodzaju działalności.

Nabycie niezbędnej wiedzy nie powinno pozostawiać się na etap sporu sądowego z klientem lub, co gorsza, w chwili sporu z organami państwowymi. Na tym etapie, niekiedy może być już za późno. Przeważającej większości kosztownych błędów można zaś uniknąć.

JAK DZIAŁAJĄ
SZKOLENIA INTERNETOWE

1. Dostęp przez Internet

Szkolenie Internetowe to przygotowany w formie video program informacyjny dostępny przez Internet oraz zestaw dodatkowych materiałów cyfrowych.

Dzięki zdalnemu dostępowi przez Internet Uczestnik nie musi ponosić dodatkowych kosztów dojazdu i uzyskuje zawsze aktualną, zrozumiałą i konkretną informację.

Czy uzyskam w ten sposób odpowiedź na moje pytania? Tak. Uczestnicy mogą zadawać pytania prowadzącemu oraz mają dostęp do pytań zadanych przez innych użytkowników i odpowiedzi na nie udzielonych. Udział w Kursie Internetowym to więc nie tylko wyczerpujące nagranie Video, ale również konsultacje i wyjaśnienia dla Użytkownika.

Więcej o Szkoleniach Internetowych

2. Jak skorzystać ze Szkolenia Internetowego?

Zapisanie się na kurs: Na Szkolenie Internetowe zapisać można się w dowolnym czasie, klikając na przycisk Zapisz się na Kurs Internetowy widoczny przy wybranym Kursie.

Złożenie i opłacenie zamówienia: Po zapisaniu się na Kurs Internetowy można złożyć zamówienie i uiścić wpłatę. Użytkownik uiszcza wpłatę jednorazowo i jedynie za kurs, z którego chce skorzystać.

Przed uiszczeniem wpłaty Użytkownik, który nie ma konta poproszony zostanie o podanie podstawowych danych umożliwiających kontakt. Podanie danych jest również niezbędne, aby wystawić fakturę dla przedsiębiorcy. Założenie konta jest bezpłatne.

Dostęp do materiału: Każde ze Szkoleń Internetowych dostępne jest przez określony czas. Przeważnie jest to miesiąc.

Załóż konto