Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI POŚREDNIKA
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

PRAWNE WYMOGI PROWADZENIA BIURA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Jak założyć biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomości

W celu założenia biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wymagane jest obecnie dysponowanie:
1. profesjonalnymi wzorcami umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
2. dokumentacją organizacyjną wymaganą przez RODO,
3. dokumentacją wymaganą przez ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( między innymi procedury wewnętrzne, oceny ryzyka ).
Powyższe przepisy zmieniały się w minionych latach kilkukrotnie, osiągając oczekiwany przez ustawodawcę krajowego i europejskiego kształt w połowie roku 2021 roku. W najbliższej przyszłości nie przewiduje się ich dalszych zmian.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami musi dysponować również podstawową wiedzą prawną z zakresu prawa cywilnego, konieczną do ustalenia stanu prawnego oferowanej przez siebie nieruchomości. W praktyce jednak gwarantem poprawności przeprowadzenia transakcji jest notariusz, gdyż czynność prawna przenosząca własność nieruchomości ( lub zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości ) wymaga formy aktu notarialnego.

Poza tym konieczne jest podjęcie ogólnych czynności związanych z formą prowadzonej działalności gospodarczej, czyli rejestracja działalności osoby fizycznej ( CEIDG ) lub spółki prawa handlowego ( Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców ). Pośrednicy w obrocie nieruchomościami nie muszą przy rozpoczęciu działalności zgłaszać się jako podatnicy podatku od towarów i usług ( VAT ). Obowiązek ten powstaje dopiero przy przekroczeniu ustawowego progu zwolnienia.

Sposób prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest przedmiotem szczegółowej analizy i charakterystyki w trzytomowej serii Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami autorstwa Dariusza Vestri. Publikacje z serii Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami są jedynymi dostępnymi obecnie na rynku w formie e‑booków, aktualnymi opracowaniami tematyki prowadzenia działalności przez pośrednika w obrocie nieruchomościami. Zawierają one również ogół wymaganych przepisami prawa od pośrednika w obrocie nieruchomościami dokumentów, procedur, wzorców umów pośrednictwa oraz analiz. Celem publikacji z tej serii jest umożliwienie założenia biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami bez potrzeby ponoszenia dodatkowych, wysokich kosztów indywidualnej obsługi prawnej.

Każda z książek z serii Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami zawiera również dokładną charakterystykę wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Poziom szczegółowości publikacji oraz odesłania do obowiązujących przepisów gwarantują, że działalność zacząć i prowadzić mogą nawet osoby, które nie miały wcześniej doświadczenia w branży.

Więcej informacji oraz zakup zestawu organizacyjno-prawnego dla biura nieruchomości możliwy jest w tym dziale.

ZNIESIENIE LICENCJI
ZAWODOWYCH

Likwidacja licencji zawodowych od dnia 1 stycznia 2014 roku

Do założenia i prowadzenia biura pośrednictwa w obrocie nieruchomości nie potrzeba obecnie licencji, ani żadnej innej formy państwowego lub prywatnego zezwolenia. Jest to działalność gospodarcza wykonywana na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców. Licencje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami zlikwidowane zostały z dniem 1 stycznia 2014 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

W praktyce możliwość założenia i prowadzenia biura nieruchomości ogranicza konieczność posiadania specjalistycznej dokumentacji prawnej i organizacyjnej. Większość czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest bowiem w pewnym stopniu regulowana przez normy prawa powszechnego, w tym normy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( popularnie nazywanego w Polsce skrótem RODO ). Dokumentacja tego rodzaju jest kluczowym elementem działalności każdego czynnego zawodowo pośrednika w obrocie nieruchomościami prowadzącego własne biuro.

Możliwość świadczenia usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie została również nigdy ograniczona ze względu na uwarunkowania pandemiczne ( COVID-19 ).

SZKOLENIA
INTERNETOWE

1. Dostęp przez Internet

Szkolenie Internetowe to przygotowany w formie video program informacyjny dostępny przez Internet oraz zestaw dodatkowych materiałów cyfrowych.

Dzięki zdalnemu dostępowi przez Internet Uczestnik nie musi ponosić dodatkowych kosztów dojazdu i uzyskuje zawsze aktualną, zrozumiałą i konkretną informację.

Czy uzyskam w ten sposób odpowiedź na moje pytania? Tak. Uczestnicy mogą zadawać pytania prowadzącemu oraz mają dostęp do pytań zadanych przez innych użytkowników i odpowiedzi na nie udzielonych. Udział w Kursie Internetowym to więc nie tylko wyczerpujące nagranie Video, ale również konsultacje i wyjaśnienia dla Użytkownika.

Więcej o szkoleniach internetowych

2. Jak skorzystać ze Szkolenia Internetowego?

Zapisanie się na kurs: Na Szkolenie Internetowe zapisać można się w dowolnym czasie, klikając na przycisk Zapisz się na Kurs Internetowy widoczny przy wybranym Kursie.

Złożenie i opłacenie zamówienia: Po zapisaniu się na Kurs Internetowy można złożyć zamówienie i uiścić wpłatę. Użytkownik uiszcza wpłatę jednorazowo i jedynie za kurs, z którego chce skorzystać.

Przed uiszczeniem wpłaty Użytkownik, który nie ma konta poproszony zostanie o podanie podstawowych danych umożliwiających kontakt. Podanie danych jest również niezbędne, aby wystawić fakturę dla przedsiębiorcy. Założenie konta jest bezpłatne.

Dostęp do materiału: Każde ze Szkoleń Internetowych dostępne jest przez określony czas. Przeważnie jest to 365 dni.

Załóż konto