MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

DOSKONALENIE ZAWODOWE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

SZKOLENIA I WARSZTATY E-LEARNINGOWE

LISTA WARSZTATÓW DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Warsztat nr R-01/2020

Warsztaty - zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy, dokumentacja wdrożeniowa, książka (e-book)

Dostępny: w całej Polsce od dnia rozpoczęcia warsztatu do końca okresu doskonalenia zawodowego

Zapisz na warsztat Więcej informacji

Wdrożenie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w praktyce rzeczoznawcy majątkowego.
Edycja z kompletem dokumentacji prawnej. Stan prawny obowiązujący od 4 maja 2019 roku

Forma: Warsztat przez Internet

Organizator:
Stowarzyszenie Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

Całkowity koszt warsztatu: 199 złotych

Prowadzący: Beata Rachoń-Zamora

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 5970

Ewa Waciak

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na Uniwesytecie Jagiellońskim w Krakowie

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 5627

Dostęp: Warsztat dostępny jest po zarejestrowaniu wpłaty. Materiał dostępny jest przez okres 365 dni.

Członkostwo: Członkostwo w stowarzyszeniu nie jest wymagane do uczestnictwa w warsztacie

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa ( 3 punkty )

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel warsztatu: Zapewnienie profesjonalnego wykonywania norm RODO w działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego ( warsztaty zawodowe )

Warsztat nr W-01/2020

Warsztaty - zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy oraz materiał edukacyjny niezbędny do ich wykonania

Dostępny: w całej Polsce od dnia rozpoczęcia warsztatu do końca okresu doskonalenia zawodowego

Zapisz na warsztat Więcej informacji

Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym - zagadnienia praktyczne i prawne

Forma: Warsztat przez Internet

Organizator:
Stowarzyszenie Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

Całkowity koszt warsztatu: 169 złotych

Prowadzący: Beata Rachoń-Zamora

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 5970

Ewa Waciak

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na Uniwesytecie Jagiellońskim w Krakowie

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 5627

Dostęp: Warsztat dostępny jest po zarejestrowaniu wpłaty. Materiał dostępny jest przez okres 365 dni.

Członkostwo: Członkostwo w stowarzyszeniu nie jest wymagane do uczestnictwa w warsztacie

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa ( 3 punkty )

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel warsztatu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych w zakresie praktycznego zastosowania podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości ( warsztaty zawodowe )

Warsztat nr A-01/2020

Warsztaty - zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy oraz materiał edukacyjny niezbędny do ich wykonania

Dostępny: w całej Polsce od dnia rozpoczęcia warsztatu do końca okresu doskonalenia zawodowego

Zapisz na warsztat Więcej informacji

Analiza stanu prawnego nieruchomości jako przedmiotu wyceny - metodyka czynności rzeczoznawcy majątkowego

Forma: Warsztat przez Internet

Organizator:
Stowarzyszenie Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

Całkowity koszt warsztatu: 199 złotych

Prowadzący: Beata Rachoń-Zamora

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 5970

Ewa Waciak

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na Uniwesytecie Jagiellońskim w Krakowie

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 5627

Dostęp: Warsztat dostępny jest po zarejestrowaniu wpłaty. Materiał dostępny jest przez okres 365 dni.

Członkostwo: Członkostwo w stowarzyszeniu nie jest wymagane do uczestnictwa w warsztacie

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
8 godzin uczestnictwa ( 4 punkty )

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel warsztatu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy prawnej o przedmiocie wyceny ( warsztaty zawodowe )

LISTA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Szkolenie nr 10 012

Szkolenie w formie nagrania video, pytań i zadań połączone z opracowaniem merytorycznym w formie e-booka

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Więcej informacji

Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od 1 stycznia 2019 roku

Forma: Szkolenie interaktywne przez Internet

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 149 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Czytelnik uzyskuje dostęp do E-booka w popularnym formacie plików PDF. Pliki pobierane są na komputer Użytkownika. Szkolenie dostępne jest na platformie www.vestri.pl przez 365 dni

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
8 godzin uczestnictwa ( 4 punkty )

Czas trwania: 8 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Kompleksowa prawna i ekonomiczna analiza przebiegu i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1716 z późn. zm.)

Szkolenie nr 10 008

Szkolenie w formie nagrania video, materiały edukacyjne oraz warsztat

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Więcej informacji Przykładowe szkolenie

Obrót i wycena gruntów
w stanie prawnym od 26 czerwca 2019 roku

Forma: Szkolenie oraz warsztat przez Internet

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 126 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Szkolenie oraz warsztat dostępne są na platformie www.vestri.pl przez 365 dni

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa (3 punkty, w tym 1 punkt z warsztatu)

Czas trwania: 6 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Celem szkolenia i warsztatu jest przedstawienie zasad sprzedaży i wyceny gruntów obowiązujących od 26 czerwca 2019 roku

Szkolenie nr 10 011

Szkolenie w formie nagrania Video (e-learning) wraz z zestawem materiałów oraz możliwością zadawania pytań prowadzącemu

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Więcej informacji Przykładowe szkolenie

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zasady działalności kredytowej i wpływ na wycenę nieruchomości.

Forma: Szkolenie przez Internet

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 89 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
4 godziny uczestnictwa ( 2 punkty )

Czas trwania: 4 godziny edukacyjne

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Przedmiotem szkolenia są istotne dla rzeczoznawców majątkowych oraz pośredników w obrocie nieruchomościami i pośredników kredytowych zmiany prawa w 2017 roku - ustawa o kredycie hipotecznym oraz nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szkolenie nr 7477

Szkolenie w formie nagrania Video (e-learning) wraz z zestawem materiałów oraz możliwością zadawania pytań prowadzącemu

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Więcej informacji Przykładowe szkolenie

Analiza stanu prawnego nieruchomości w praktyce
Zagadnienia zaawansowane

Forma: Szkolenie przez Internet

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 99 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
8 godzin uczestnictwa ( 4 punkty )

Czas trwania: 8 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie przedstawia zaawansowane zagadnienia związane z analizą stanu prawnego nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z ksiąg wieczystych w systemie elektronicznym

Szkolenie nr 6787

Szkolenie w formie nagrania Video (e-learning) wraz z zestawem materiałów oraz możliwością zadawania pytań prowadzącemu

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Więcej informacji Przykładowe szkolenie

Analiza zasad obrotu nieruchomościami deweloperskimi

Forma: Szkolenie przez Internet

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 95 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa ( 3 punkty )

Czas trwania: 6 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie procedury oferowania i sprzedaży nieruchomości deweloperskich według ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu jednorodzinnego.

Szkolenie nr 10 005

Szkolenie w formie nagrania Video (e-learning) wraz z zestawem materiałów oraz możliwością zadawania pytań prowadzącemu

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Więcej informacji Bezpłatny fragment szkolenia

Upadłość konsumencka. Oddłużenia osób fizycznych na drodze sądowej.

Forma: Szkolenie przez Internet

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 139 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa ( 3 punkty )

Czas trwania: 6 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie poddaje szczegółowej analizie instytucję upadłości konsumenckiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jej wpływu na obrót nieruchomościami, ich wycenę oraz rynek kredytów hipotecznych.

Szkolenie nr 10 001

Szkolenie w formie nagrania Video (e-learning) wraz z zestawem materiałów oraz możliwością zadawania pytań prowadzącemu

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Więcej informacji Bezpłatny fragment szkolenia

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Sądowe programy naprawcze dla przedsiębiorców

Forma: Szkolenie przez Internet

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 169 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa ( 3 punkty )

Czas trwania: 6 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie stanowi bezcenne kompendium wiedzy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa, pomocne nie tylko dla rzeczoznawców majątkowych, którzy coraz częściej wykonują czynności na potrzeby tych postępowań, ale również dla każdego przedsiębiorcy, będącego wierzycielem lub zobowiązanym.

JAK DZIAŁAJĄ
WARSZTATY E-LEARNINGOWE

Forma doskonalenia zawodowego

Warsztaty e-learningowe stanowią odpowiednik warsztatów stacjonarnych realizowane z wykorzystaniem sieci Internet. W ich toku każdy użytkownik rozwiązuje zadania odpowiadające spotykanej w praktyce problematyce wykonywanego zawodu. Następnie rozwiązania sprawdzane są przez rzeczoznawców prowadzących warsztat. W toku komunikacji między prowadzącym i uczestnikiem korygowane są ewentualne błędy oraz wyjaśniane wątpliwości.

Każdy z uczestników dysponuje również dostępem do bazy pytań i odpowiedzi powstających z pytań innych Użytkowników.

Dopuszczalność niestacjonarnych formy realizacji warsztatów, jako doskonalenia zawodowego potwierdził Minister Inwestycji i Rozwoju ( obecnie Minister Rozwoju ) w piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 roku.

Warsztaty w rozumieniu rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku powinny obejmować stanowiącą element procesu uczenia się korektę rozwiązań Uczestników. Powoduje to, że ich ukończenie wymaga więcej czasu niż w przypadku szkolenia.

Dowiedz się więcej