Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

DOSKONALENIE ZAWODOWE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

SZKOLENIA I WARSZTATY E‑LEARNINGOWE

LISTA WARSZTATÓW DLA
RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Warsztat nr P‑01/2024

Informacje o produkcie:

Warsztaty - zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy majątkowego.

Zapisz na warsztatWięcej informacji

Tytuł:

Planowanie przestrzenne po nowelizacji obowiązującej od 24 września 2023 roku w praktyce rzeczoznawcy majątkowego

Forma: Warsztat przez Internet

Całkowity koszt warsztatu: 307 złotych

Organizator:
Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

Prowadzący: Agnieszka Krygier

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na Politechnice Częstochowskiej

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 4690

Prowadzący: Marcin Kiełkowski

Absolwent studiów wyższych magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 7397

Dostęp: Warsztat dostępny jest po zarejestrowaniu wpłaty. Materiał dostępny jest przez okres 365 dni.

Członkostwo: Członkostwo w stowarzyszeniu nie jest wymagane do uczestnictwa w warsztacie

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
12 godzin uczestnictwa ( 6 punktów )

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel warsztatu: Celem warsztatu jest przedstawienie zmian w zasadach wyceny nieruchomości oraz nowych zasad planowania przestrzennego obowiązujących od dnia 24 września 2023 roku - w porównaniu z regulacją obowiązującą przed tą datą.

Warsztat nr N‑01/2024

Informacje o produkcie:

Warsztaty - zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy majątkowego.

Zapisz na warsztatWięcej informacji

Tytuł:

Ustalanie granic i stanu prawnego nieruchomości gruntowej na potrzeby wyceny

Forma: Warsztat przez Internet

Całkowity koszt warsztatu: 229 złotych

Organizator:
Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

Prowadzący: Agnieszka Krygier

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na Politechnice Częstochowskiej

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 4690

Prowadzący: Marcin Kiełkowski

Absolwent studiów wyższych magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 7397

Dostęp: Warsztat dostępny jest po zarejestrowaniu wpłaty. Materiał dostępny jest przez okres 365 dni.

Członkostwo: Członkostwo w stowarzyszeniu nie jest wymagane do uczestnictwa w warsztacie

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
12 godzin uczestnictwa ( 6 punktów )

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel warsztatu: Przedstawienie metodyki działania rzeczoznawcy majątkowego w zakresie ustalania granic nieruchomości gruntowych oraz oceny skutków rozbieżności pomiędzy stanem ewidencyjnym, rzeczywistym stanem prawnym oraz istniejącym w terenie stanem faktycznym. Rozważania oparte o rzeczywiste sprawy sądowe i administracyjne.

Warsztat nr K‑01/2024

Informacje o produkcie:

Warsztaty - zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy majątkowego.

Zapisz na warsztatWięcej informacji

Tytuł:

Księga wieczysta jako źródło informacji o stanie prawnym nieruchomości w praktyce rzeczoznawcy majątkowego

Forma: Warsztat przez Internet

Całkowity koszt warsztatu: 119 złotych

Organizator:
Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

Prowadzący: Agnieszka Krygier

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na Politechnice Częstochowskiej

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 4690

Prowadzący: Marcin Kiełkowski

Absolwent studiów wyższych magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 7397

Dostęp: Warsztat dostępny jest po zarejestrowaniu wpłaty. Materiał dostępny jest przez okres 365 dni.

Członkostwo: Członkostwo w stowarzyszeniu nie jest wymagane do uczestnictwa w warsztacie

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa ( 3 punkty )

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel warsztatu: Przedstawienie metodyki prawidłowego badania treści księgi wieczystej i stwierdzenia ewentualnych niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości ( warsztaty zawodowe ).

Warsztat nr R‑01/2024

Informacje o produkcie:

Warsztaty - zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy, dokumentacja wdrożeniowa, książka (e-book).

Zapisz na warsztatWięcej informacji

Tytuł:

Wdrożenie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w praktyce rzeczoznawcy majątkowego. Edycja z kompletem dokumentacji prawnej. Stan prawny obowiązujący od 4 maja 2019 roku.

Forma: Warsztat przez Internet

Całkowity koszt warsztatu: 119 złotych

Organizator:
Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

Prowadzący: Agnieszka Krygier

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na Politechnice Częstochowskiej

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 4690

Prowadzący: Marcin Kiełkowski

Absolwent studiów wyższych magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 7397

Dostęp: Warsztat dostępny jest po zarejestrowaniu wpłaty. Materiał dostępny jest przez okres 365 dni.

Członkostwo: Członkostwo w stowarzyszeniu nie jest wymagane do uczestnictwa w warsztacie

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa ( 3 punkty )

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel warsztatu: Zapewnienie profesjonalnego wykonywania norm RODO w działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego ( warsztaty zawodowe ).

LISTA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH DLA
RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Szkolenie nr 10 040

Informacje o produkcie:

Szkolenie w formie nagrania video - dostępne w dowolnym czasie z możliwością powtarzania

Zapisz na szkolenieWięcej informacji

Tytuł:

Bezpieczny kredyt 2% i rodzinny kredyt mieszkaniowy w praktyce zawodowej rzeczoznawcy majątkowego

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 200 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostęp: Szkolenie dostępne jest na platformie www.vestri.pl przez 365 dni.

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
12 godzin uczestnictwa (6 punktów)

Czas trwania: 12 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szczegółowa prawna i ekonomiczna analiza bezpiecznego kredytu 2%, rodzinnego kredytu mieszkaniowego i pokrewnych form wsparcia osób fizycznych w stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2023 roku.

Szkolenie nr 10 024

Informacje o produkcie:

Szkolenie w formie nagrania video połączone z opracowaniem merytorycznym w formie e‑booka.

Zapisz na szkolenieWięcej informacji

Tytuł:

Zasady wyceny i obrotu nieruchomościami mieszkaniowymi w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2022 roku

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 159 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostęp: Czytelnik uzyskuje dostęp do e‑booka w popularnym formacie plików PDF. Pliki pobierane są na komputer Użytkownika. Szkolenie dostępne jest na platformie www.vestri.pl przez 365 dni.

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
8 godzin uczestnictwa (4 punkty)

Czas trwania: 8 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Kompleksowa prawna i ekonomiczna analiza skutków ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177).

Szkolenie nr 10 012

Informacje o produkcie:

Szkolenie w formie nagrania video, pytań i zadań połączone z opracowaniem merytorycznym w formie e‑booka.

Zapisz na szkolenieWięcej informacji

Tytuł:

Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od 1 stycznia 2019 roku

Forma: Szkolenie interaktywne przez Internet

Cena: 149 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostęp: Czytelnik uzyskuje dostęp do e‑booka w popularnym formacie plików PDF. Pliki pobierane są na komputer Użytkownika. Szkolenie dostępne jest na platformie www.vestri.pl przez 365 dni.

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
8 godzin uczestnictwa (4 punkty)

Czas trwania: 8 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Kompleksowa prawna i ekonomiczna analiza przebiegu i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1716 z późn. zm.).

Szkolenie nr 10 008

Informacje o produkcie:

Szkolenie w formie nagrania video, materiały edukacyjne oraz warsztat.

Zapisz na szkolenieWięcej informacjiFragment przykładowego szkolenia

Tytuł:

Obrót i wycena gruntów w stanie prawnym od 26 czerwca 2019 roku

Forma: Szkolenie oraz warsztat przez Internet

Cena: 126 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Szkolenie dostępne jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa (3 punkty, w tym 1 punkt z warsztatu)

Czas trwania: 6 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Celem szkolenia i warsztatu jest przedstawienie zasad sprzedaży i wyceny gruntów obowiązujących od 26 czerwca 2019 roku do chwili obecnej.

Szkolenie nr 10 011

Informacje o produkcie:

Szkolenie w formie nagrania Video (e-learning) wraz z zestawem materiałów oraz możliwością zadawania pytań prowadzącemu.

Zapisz na szkolenieWięcej informacjiFragment przykładowego szkolenia

Tytuł:

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zasady działalności kredytowej i wpływ na wycenę nieruchomości.

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 89 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Szkolenie dostępne jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
4 godziny uczestnictwa ( 2 punkty )

Czas trwania: 4 godziny edukacyjne

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Przedmiotem szkolenia są istotne dla rzeczoznawców majątkowych oraz pośredników w obrocie nieruchomościami i pośredników kredytowych zmiany prawa w 2017 roku - ustawa o kredycie hipotecznym oraz nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szkolenie nr 7477

Informacje o produkcie:

Szkolenie w formie nagrania Video (e-learning) wraz z zestawem materiałów oraz możliwością zadawania pytań prowadzącemu.

Zapisz na szkolenieWięcej informacjiFragment przykładowego szkolenia

Tytuł:

Analiza stanu prawnego nieruchomości w praktyce. Zagadnienia zaawansowane.

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 99 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
8 godzin uczestnictwa ( 4 punkty )

Czas trwania: 8 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie przedstawia zaawansowane zagadnienia związane z analizą stanu prawnego nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z ksiąg wieczystych w systemie elektronicznym.

Szkolenie nr 10 005

Informacje o produkcie:

Szkolenie w formie nagrania Video (e-learning) wraz z zestawem materiałów oraz możliwością zadawania pytań prowadzącemu.

Zapisz na szkolenieWięcej informacjiBezpłatny fragment szkolenia

Tytuł:

Upadłość konsumencka. Oddłużenia osób fizycznych na drodze sądowej.

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 139 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa ( 3 punkty )

Czas trwania: 6 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie poddaje szczegółowej analizie instytucję upadłości konsumenckiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jej wpływu na obrót nieruchomościami, ich wycenę oraz rynek kredytów hipotecznych.

Szkolenie nr 10 001

Informacje o produkcie:

Szkolenie w formie nagrania Video (e-learning) wraz z zestawem materiałów oraz możliwością zadawania pytań prowadzącemu.

Zapisz na szkolenieWięcej informacjiBezpłatny fragment szkolenia

Tytuł:

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Sądowe programy naprawcze dla przedsiębiorców

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 169 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Szkolenie dostępne jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa ( 3 punkty )

Czas trwania: 6 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie stanowi bezcenne kompendium wiedzy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa, pomocne nie tylko dla rzeczoznawców majątkowych, którzy coraz częściej wykonują czynności na potrzeby tych postępowań, ale również dla każdego przedsiębiorcy, będącego wierzycielem lub zobowiązanym.

WARSZTATY
E‑LEARNINGOWE

Forma doskonalenia zawodowego

Warsztaty e‑learningowe stanowią odpowiednik warsztatów stacjonarnych, ale realizowane są z wykorzystaniem sieci Internet. W ich toku każdy użytkownik rozwiązuje zadania odpowiadające spotykanej w praktyce problematyce wykonywanego zawodu. Następnie rozwiązania sprawdzane są przez rzeczoznawców prowadzących warsztat. W toku komunikacji między prowadzącym i uczestnikiem korygowane są ewentualne błędy oraz wyjaśniane wątpliwości.

Każdy z uczestników dysponuje również dostępem do bazy pytań i odpowiedzi powstających z pytań innych Użytkowników.

Dopuszczalność niestacjonarnych formy realizacji warsztatów, jako doskonalenia zawodowego potwierdził Minister Inwestycji i Rozwoju ( obecnie Minister Rozwoju i Technologii ) w piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 roku.

Warsztaty w rozumieniu rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku powinny obejmować stanowiącą element procesu uczenia się korektę rozwiązań Uczestników. Powoduje to, że ich ukończenie wymaga więcej czasu, niż w przypadku szkolenia.

Dowiedz się więcej