Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

UDOSTĘPNIANE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 GRUDNIA 1992 ROKU
O RADIOFONII I TELEWIZJI

PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna udostępnienia informacji

Poniższe informacje przedstawiane są w wykonaniu powszechnego obowiązku ustawowego wynikającego z art. 47c ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji ( Dz.U. 1993 Nr 7, poz. 34 z późn. zm. ). Obowiązek udostępnienia tych informacji nałożony został przez ustawodawcę między innymi na spółki prawa handlowego dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie ( ang. Video on demand ). Organem właściwym w sprawach działalności audiowizualnej w zakresie udostępniania audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

INFORMACJE PRZEDMIOTOWE

Podstawowe informacje o podmiocie dostarczającym audiowizualną usługę medialną na żądanie

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej

Plac Wojska Polskiego 15/2
43-300 Bielsko-Biała
Adres elektroniczny: szkolenia@vestri.pl
Telefon: 600-079-939
REGON: 242878318, NIP: 9372662475
Strona internetowa ( adres www ): www.vestri.pl

Osoby wchodzące w skład organów Kancelarii Prawa Gospodarczego i Nieruchomości
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
Iwona Vestri - prezes zarządu spółki

Udziałowcy, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego Kancelarii Prawa Gospodarczego i Nieruchomości
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
Dariusz Arkadiusz Vestri

Beneficjenci Rzeczywiści Kancelarii Prawa Gospodarczego i Nieruchomości
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ( dane ujawnione w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych ):
Dariusz Arkadiusz Vestri

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej jest nadawcą podlegającym jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz informacje na temat podmiotów pozostających w grupie kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów Kancelarii korzystając z list dostępnych w pasku nawigacji w górnej części strony.

SZKOLENIA
INTERNETOWE

1. Dostęp przez Internet

Szkolenie Internetowe to przygotowany w formie video program informacyjny dostępny przez Internet oraz zestaw dodatkowych materiałów cyfrowych.

Dzięki zdalnemu dostępowi przez Internet Uczestnik nie musi ponosić dodatkowych kosztów dojazdu i uzyskuje zawsze aktualną, zrozumiałą i konkretną informację.

Czy uzyskam w ten sposób odpowiedź na moje pytania? Tak. Uczestnicy mogą zadawać pytania prowadzącemu oraz mają dostęp do pytań zadanych przez innych użytkowników i odpowiedzi na nie udzielonych. Udział w Kursie Internetowym to więc nie tylko wyczerpujące nagranie Video, ale również konsultacje i wyjaśnienia dla Użytkownika.

Więcej o szkoleniach internetowych

2. Jak skorzystać ze Szkolenia Internetowego?

Zapisanie się na kurs: Na Szkolenie Internetowe zapisać można się w dowolnym czasie, klikając na przycisk Zapisz się na Kurs Internetowy widoczny przy wybranym Kursie.

Złożenie i opłacenie zamówienia: Po zapisaniu się na Kurs Internetowy można złożyć zamówienie i uiścić wpłatę. Użytkownik uiszcza wpłatę jednorazowo i jedynie za kurs, z którego chce skorzystać.

Przed uiszczeniem wpłaty Użytkownik, który nie ma konta poproszony zostanie o podanie podstawowych danych umożliwiających kontakt. Podanie danych jest również niezbędne, aby wystawić fakturę dla przedsiębiorcy. Założenie konta jest bezpłatne.

Dostęp do materiału: Każde ze Szkoleń Internetowych dostępne jest przez określony czas. Przeważnie jest to 365 dni.

Załóż konto