Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
w biurze obrotu nieruchomościami
Obowiązkowe szkolenia, e-book oraz dokumentacja prawna

Zestaw (szkolenie, dokumentacja) nr 10 017

Informacje o produkcie:

Obowiązkowe szkolenia e-learningowe, publikacja elektroniczna (e‑book) oraz wdrożeniowa dokumentacja prawna dla biura nieruchomości.

Zamów zestaw

Tytuł:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
w biurze obrotu nieruchomościami.
Obowiązkowe szkolenia, e-book oraz dokumentacja prawna.

Składniki zestawu: System dokumentacji prawnej, szkolenia e‑learningowe oraz publikacja elektroniczna (e-book)

Cena: 299 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostęp: Szkolenia realizowane są przez Internet, każdy Uczestnik otrzymuje nadto e‑book w popularnym formacie PDF oraz kompletną dokumentację wdrożeniową.

Czas trwania szkolenia wchodzącego w skład zestawu: 6 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Zapewnienie wdrożenia przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami.

OPIS

„Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami” stanowi serię publikacji poświęconych prawnym i praktycznym aspektom prowadzenia biura nieruchomości. W trzech tomach zebrane zostały wszystkie informacje, potrzebne do prowadzenia działalności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Autorem publikacji jest Dariusz Vestri, prawnik oraz ekonomista, od 10 lat zajmujący się obsługą prawną rynku nieruchomości oraz doskonaleniem zawodowym pośredników w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawców majątkowych. Konsultant - Iwona Vestri jest pośrednikiem w obrocie nieruchomościami z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym, uprawnioną z obowiązujących do 31 grudnia 2013 roku państwowych licencji zawodowych ( lic. nr 3361 ).

Publikacje szczegółowo opisują należyty sposób wykonywania czynności pośrednika, a częścią każdej z nich jest gotowa dokumentacja prawna pozwalająca prowadzić działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nawet osobom, które nie miały wcześniej doświadczenia w tej branży.

Tom III. Encyklopedii zatytułowany „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami” poświęcony jest metodyce wykonania przez pośrednika w obrocie nieruchomościami obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( z późniejszymi zmianami ). Publikacja zawiera również ogół dokumentacji prawnej wymaganej do wykonania norm ustawowych oraz instrukcję jej wykorzystania.

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami począwszy od 13 lipca 2018 roku objęci zostali obowiązkiem stosowania norm ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm. ). Na podstawie art. 2 pkt 18 tej ustawy pośrednicy w obrocie nieruchomościami są instytucjami obowiązanymi, co skutkuje koniecznością wdrożenia narzędzi zapobiegania praniu pieniędzy w ich przedsiębiorstwie. W niewielkim zakresie obowiązek ten zostaje wyłączony od dnia 31 lipca 2021 roku w razie pośrednictwa w zawarciu umowy najmu lub dzierżawy.

Na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( w skrócie: ustawy ) pośrednicy w obrocie nieruchomościami zobowiązani zostali w szczególności do:

 • wyznaczenia osób odpowiedzialnych za wykonanie norm ustawy na podstawie art. 6 - 8 ustawy;
 • identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do ich działalności ( art. 27 ustawy );
 • stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów ( kontrahentów oraz innych osób, które otrzymują usługi pośrednika w obrocie nieruchomościami ), na podstawie art. 33 i następnych ustawy;
 • rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi z konkretnym klientem lub świadczeniem na rzecz klienta w ramach transakcji okazjonalnej – na podstawie art. 33 ustawy;
 • wdrożenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - art. 50 ustawy;
 • wdrożenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej – art. 53 ustawy;
 • ukształtowania prawnej sytuacji pracowników i zleceniobiorców oraz zapewnienia im niezbędnego przeszkolenia – art. 52 ustawy;
 • dokonywania niezbędnych zgłoszeń do organów władzy publicznej według norm rozdziału siódmego i ósmego ustawy;
 • zapewnienia przechowywania dokumentacji i analiz stwierdzających wykonanie norm ustawy.

Obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu mają w większości charakter czynności technicznych i organizacyjnych. Niektóre z nich jednak wykonywane są w trakcie zawierania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Powoduje to, że ich zaniechanie jest z łatwością możliwe do ustalenia dla podmiotów trzecich. Poza ryzykiem wykorzystania działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami do prania pieniędzy powoduje to również groźbę sankcji publicznoprawnych. Ta ostatnia jest prawdopodobna w razie konfliktu z kontrahentem o wynagrodzenie.

Trzeci tom Encyklopedii Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami” dostępny jest wraz z zestawem szkoleń, których ukończenie wymagane jest od osób stosujących normy ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Szkolenia, publikacja oraz dokumentacja wdrożeniowa przygotowane zostały przez Dariusza Vestri, prawnika, ekonomistę i wieloletniego syndyka masy upadłości. Z tej przyczyny, obok oddania do rąk Użytkowników dokumentacji i narzędzi formalnie wyczerpujących obowiązki pośredników w obrocie nieruchomościami, materiał pozwala na rzeczywiste nabycie praktycznej wiedzy o metodyce prania pieniędzy, ukrywania majątku przed wierzycielami i wykorzystywania pośredników w obrocie nieruchomościami w tym procesie.

Wszystkie składniki zestawu uwzględniają nowelizacje przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wchodzące w życie do dnia 31 sierpnia 2023 roku ( w tym nowelizację obowiązującą od 31 października 2021 roku ).

W serii Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami wydano również:

 • Tom I: Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • Tom II: Przetwarzanie danych osobowych i wdrożenie przepisów RODO w biurze obrotu nieruchomościami

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Zestaw szkoleń oraz dokumentacji wdrożeniowej przygotowany jest dla pośredników w obrocie nieruchomościami oraz podmiotów zamierzających rozpocząć działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Obowiązki w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy ciążą przy tym nie tylko na pośrednikach prowadzących biura nieruchomości, ale również osobach samozatrudnionych, które w praktyce wykonują czynności wyłącznie na rzecz innego pośrednika w obrocie nieruchomościami. Cena zestawu obejmuje szkolenia dla pośrednika prowadzącego biuro nieruchomości, agentów zatrudnionych oraz agentów prowadzących działalność gospodarczą jako osoby samozatrudnione.

Dokumentacja wdrożeniowa przygotowana została w wersjach dla działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną ( w tym dla pośrednika prowadzącego biuro i agentów ), spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego ( osobowych i kapitałowych ). Dokumentacja wdrożeniowa przygotowana jest z uwzględnieniem specyfiki biura nieruchomości jako instytucji obowiązanej i jej wykorzystanie przez inne podmioty wymaga odrębnego przystosowania.

SKŁADNIKI KURSU

Zestaw procedur i wymaganej ustawą dokumentacji wdrożeniowej obejmuje w szczególności gotowe:

 • procedury wskazania osób odpowiedzialnych za realizację postanowień ustawy ( art. 6-8 ustawy );
 • specjalistyczną ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w działalności pośrednika z uwzględnieniem różnych charakterystyk działalności biura ( art. 27 ustawy );
 • procedury stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w kontaktach z klientami ( art. 33 ust. 1 ustawy );
 • formularze kart klienta, pozwalające na wolne od uchybień wykonanie środków bezpieczeństwa finansowego i ocenę ryzyka związanego ze świadczeniem usługi pośrednictwa;
 • wewnętrzne procedury instytucji obowiązanej ( art. 50 ust. 1 ustawy oraz art. 53 ustawy );
 • szkolenia osób odpowiedzialnych za wykonanie norm ustawy – w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami przeszkolenia wymaga ogół agentów ( art. 52 ustawy );
 • zasady przechowywania dokumentacji niezbędnej do wykazania wykonania obowiązków ( art. 49 ustawy ).

Produkt przygotowany został z uwzględnieniem metod minimalizacji skutków ewentualnych zaniechań następujących po 13 lipca 2018 roku.

Zestaw szkoleń obejmuje:
1. szkolenia dla kadry zarządzającej ( oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ),
2. szkolenia dla pracowników.

Szkolenia realizują obowiązek szkoleniowy nałożony przez art. 52 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm. ).

W ramach licencji nabywca może przeszkolić w ciągu roku do 10 osób ( w zakresie objętym punktem pierwszym lub drugim ). Udział w szkoleniu stwierdzony jest zaświadczeniem w formie elektronicznej ( dostępnym do pobrania ). W cenie usługi zawarte jest jednokrotne wysłanie zaświadczenia ( zaświadczeń ) w formie korespondencji poleconej. O chwili wysyłki partii zaświadczeń decyduje Użytkownik.

DODATKOWE
INFORMACJE

Cena: 299 złotych

Dostęp przez Internet
w dowolnym czasie

Dostępny dla każdego
zainteresowanego

Dostęp przez 365 dni
od chwili rozpoczęcia

Dostęp do bazy
pytań i odpowiedzi