MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

DOSKONALENIA ZAWODOWE RADCÓW PRAWNYCH

SZKOLENIA ADWOKATÓW

SZKOLENIA DLA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

Szkolenie nr 10 012

Szkolenie w formie nagrania video, pytań i zadań połączone z opracowaniem merytorycznym w formie e-booka

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Więcej informacji

Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od 1 stycznia 2019 roku

Forma: Szkolenie interaktywne przez Internet

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 149 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Czytelnik uzyskuje dostęp do E-booka w popularnym formacie plików PDF. Pliki pobierane są na komputer Użytkownika. Szkolenie dostępne jest na platformie www.vestri.pl przez 365 dni

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
8 godzin uczestnictwa ( 4 punkty )

Czas trwania: 8 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Kompleksowa prawna i ekonomiczna analiza przebiegu i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1716 z późn. zm.)

Szkolenie nr 10 001

Wykład w formie nagrania Video (e-learning) wraz z dodatkowymi materiałami.

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Więcej informacji Przykładowe szkolenie

Analiza systemu ochrony przedsiębiorcy oraz środków zabezpieczenia interesów wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Forma: Szkolenie przez Internet

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 89 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 30 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Czas trwania ( Uchwała NRA ): 3 godziny

Czas trwania ( Uchwała KIRP ): 4 punkty (4x45minut)

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie przedstawienia korzyści i możliwości, które oferują programy restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców, metody ekonomicznego ich wykorzystania oraz strategię działania wierzycieli.

Szkolenie nr 10 002

Wykład w formie nagrania Video (e-learning) wraz z dodatkowymi materiałami.

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Więcej informacji Przykładowe szkolenie

Przygotowanie i przebieg postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy.
Metodyka czynności adwokata i radcy prawnego jako pełnomocnika przedsiębiorcy oraz wierzyciela.

Forma: Szkolenie przez Internet

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 99 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 30 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Czas trwania ( Uchwała NRA ): 4 godziny

Czas trwania ( Uchwała KIRP ): 6 punktów (6x45 minut)

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie szczegółowo przedstawia praktyczne zagadnienia związane z przygotowaniem, przebiegiem i wyborem poszczególnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych.

Szkolenie nr 10 011

Wykład w formie nagrania Video (e-learning) wraz z dodatkowymi materiałami.

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Więcej informacji Przykładowe szkolenie

Zasady działania rynku kredytów hipotecznych po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Forma: Szkolenie przez Internet

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 85 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 30 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Czas trwania ( Uchwała NRA ): 3 godziny

Czas trwania ( Uchwała KIRP ): 4 punkty (4x45 minut)

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie przedstawia zmiany w funkcjonowaniu rynku kredytów hipotecznych od 2017 roku oraz przygotowuje nowych i obecnych specjalistów do wykonywania zawodu pośrednika kredytu hipotecznego.

Szkolenie nr 10 005

Wykład w formie nagrania Video (e-learning) wraz z dodatkowymi materiałami.

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Więcej informacji Przykładowe szkolenie

Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz zasady i przesłanki umorzenia zobowiązań w jej następstwie.
Analiza prawna i prawno-ekonomiczna w praktyce adwokata oraz radcy prawnego.

Forma: Szkolenie przez Internet

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 79 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 30 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Czas trwania ( Uchwała NRA ): 3 godziny

Czas trwania ( Uchwała KIRP ): 4 punkty (4x45minut)

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty przygotowania postępowania upadłościowego oraz prawno-ekomiczny model decyzji konsumenta w świetle zasad umorzenia zobowiązań.

Szkolenie nr 10 006

Wykład w formie nagrania Video (e-learning) wraz z dodatkowymi materiałami.

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Więcej informacji Przykładowe szkolenie

Metodyka działania organów sądowych i pełnomocnika profesjonalnego w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Forma: Szkolenie przez Internet

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 95 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 30 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Czas trwania ( Uchwała NRA ): 3 godziny

Czas trwania ( Uchwała KIRP ): 4 punkty (4x45minut)

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie analizuje praktyczne aspekty konstruowania wniosku o ogłoszenie upadłości w obecnej praktyce sądowej. Zawiera nadto szczegółową analizę przebiegu samego postępowania upadłościowego.

Szkolenie nr 10 007

Wykład w formie nagrania Video (e-learning) wraz z dodatkowymi materiałami.

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Więcej informacji Przykładowe szkolenie

Analiza ograniczeń przenoszenia własności nieruchomości rolnych w stanie prawnym od 30 kwietnia 2016 roku.

Forma: Szkolenie przez Internet

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 115 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 30 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Czas trwania ( Uchwała NRA ): 5 godzin

Czas trwania ( Uchwała KIRP ): 6 punktów (6x45minut)

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie przedstawia i przygotowuje do rewolucyjnych zmian w obrocie nieruchomościami rolnymi następujących 30 kwietnia 2016 roku.

WAŻNE
INFORMACJE

Doskonalenie zadowowe adwokatów i radców prawnych w roku 2020 roku

Doskonalenie zadowowe radców prawnych w roku 2020 realizowane jest zgodnie z treścią Uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. zmienionej uchwałą nr 119/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 roku.

Doskonalenie zadowowe adwokatów w roku 2020 realizowane jest zgodnie z treścią Uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” ze zmianami objętymi tekstem jednolitym obwieszczonym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej dnia 15 grudnia 2015 roku.

Programy szkoleń dla adwokatów i radców prawnych przygotowane zostały w konsultacji z samorządami zawodowymi korporacji i przedstawione wszystkim izbom okręgowym. Zaświadczenia przygotowane są zgodnie z treścią uchwach regulujących doskonalenie zawodowe.

Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu w terminie 14 dni. Zaświadczenia przesyłamy drogą pocztową. W przypadkach pilnych zaświadczenie wysyłami natychmiast.

Dowiedz się więcej