Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

DOSKONALENIE ZAWODOWE RADCÓW PRAWNYCH

SZKOLENIA DLA ADWOKATÓW

SZKOLENIA DLA
ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

Szkolenie nr 10 001

Informacje o produkcie:

Wykład w formie nagrania Video (e-learning) wraz z dodatkowymi materiałami.

Zapisz na szkolenieWięcej informacjiFragment przykładowego szkolenia

Tytuł:

Analiza systemu ochrony przedsiębiorcy oraz środków zabezpieczenia interesów wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 89 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 30 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania: 4 godziny edukacyjne

Czas trwania ( Uchwała KIRP ): 4 punkty (4x45minut)

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie przedstawienia korzyści i możliwości, które oferują programy restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców, metody ekonomicznego ich wykorzystania oraz strategię działania wierzycieli.

Szkolenie nr 10 002

Informacje o produkcie:

Wykład w formie nagrania Video (e-learning) wraz z dodatkowymi materiałami.

Zapisz na szkolenieWięcej informacjiFragment przykładowego szkolenia

Tytuł:

Przygotowanie i przebieg postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy.
Metodyka czynności adwokata i radcy prawnego jako pełnomocnika przedsiębiorcy oraz wierzyciela.

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 99 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 30 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania: 6 godzin edukacyjnych

Czas trwania ( Uchwała KIRP ): 6 punktów (6x45 minut)

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie szczegółowo przedstawia praktyczne zagadnienia związane z przygotowaniem, przebiegiem i wyborem poszczególnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych.

Szkolenie nr 10 011

Informacje o produkcie:

Wykład w formie nagrania Video (e-learning) wraz z dodatkowymi materiałami.

Zapisz na szkolenieWięcej informacjiFragment przykładowego szkolenia

Tytuł:

Zasady działania rynku kredytów hipotecznych po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 85 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 30 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania: 4 godziny edukacyjne

Czas trwania ( Uchwała KIRP ): 4 punkty (4x45 minut)

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie przedstawia zmiany w funkcjonowaniu rynku kredytów hipotecznych od 2017 roku oraz przygotowuje nowych i obecnych specjalistów do wykonywania zawodu pośrednika kredytu hipotecznego.

Szkolenie nr 10 005

Informacje o produkcie:

Wykład w formie nagrania Video (e-learning) wraz z dodatkowymi materiałami.

Zapisz na szkolenieWięcej informacjiFragment przykładowego szkolenia

Tytuł:

Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz zasady i przesłanki umorzenia zobowiązań w jej następstwie.
Analiza prawna i prawno-ekonomiczna w praktyce adwokata oraz radcy prawnego.

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 79 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 30 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania: 4 godziny edukacyjne

Czas trwania ( Uchwała KIRP ): 4 punkty (4x45minut)

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty przygotowania postępowania upadłościowego oraz prawno-ekomiczny model decyzji konsumenta w świetle zasad umorzenia zobowiązań.

Szkolenie nr 10 006

Informacje o produkcie:

Wykład w formie nagrania Video (e-learning) wraz z dodatkowymi materiałami.

Zapisz na szkolenieWięcej informacjiFragment przykładowego szkolenia

Tytuł:

Metodyka działania organów sądowych i pełnomocnika profesjonalnego w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 95 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 30 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania: 4 godziny edukacyjne

Czas trwania ( Uchwała KIRP ): 4 punkty (4x45minut)

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie analizuje praktyczne aspekty konstruowania wniosku o ogłoszenie upadłości w obecnej praktyce sądowej. Zawiera nadto szczegółową analizę przebiegu samego postępowania upadłościowego.

Szkolenie nr 10 007

Informacje o produkcie:

Wykład w formie nagrania Video (e-learning) wraz z dodatkowymi materiałami.

Zapisz na szkolenieWięcej informacjiFragment przykładowego szkolenia

Tytuł:

Analiza ograniczeń przenoszenia własności nieruchomości rolnych w stanie prawnym od 30 kwietnia 2016 roku.

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 115 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 30 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania: 6 godzin edukacyjnych

Czas trwania ( Uchwała KIRP ): 6 punktów (6x45minut)

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie przedstawia i przygotowuje do rewolucyjnych zmian w obrocie nieruchomościami rolnymi następujących 30 kwietnia 2016 roku.

WAŻNE
INFORMACJE

Szkolenia dla adwokatów i doskonalenie radców prawnych w 2024 roku

Doskonalenie zadowowe radców prawnych w roku 2024 realizowane jest zgodnie z treścią Uchwały nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r.

Programy szkoleń dla adwokatów i radców prawnych przygotowane zostały w konsultacji z samorządami zawodowymi korporacji i przedstawione wszystkim izbom okręgowym. Zaświadczenia przygotowane są zgodnie z treścią uchwach regulujących doskonalenie zawodowe.

Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Zaświadczenia przesyłamy drogą pocztową. W przypadkach pilnych zaświadczenie wysyłamy natychmiast.

Dowiedz się więcej