Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Profesjonalny system organizacyjno-prawny RODO
dla biura obrotu nieruchomościami
Ebook i gotowa dokumentacja prawna

E‑book (publikacja elektroniczna)

Informacje o produkcie:

Publikacja elektroniczna ( e‑book ) w formacie PDF wraz ze systemem dokumentacji wdrożeniowej w formatach dokumentów tekstowych ( do edycji ).

Zamów e-book

Tytuł:

Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami.
Tom II: Przetwarzanie danych osobowych i wdrożenie przepisów RODO w biurze obrotu nieruchomościami.
Ebook i gotowa dokumentacja prawna dla biura nieruchomości.

Forma: E-book z systemem dokumentacji wdrożeniowej RODO w biurze nieruchomości

Cena: 229 złotych

Autor: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Wydawca: Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostęp: Czytelnik uzyskuje dostęp do e‑booka w popularnym formacie plików PDF oraz kompletnej dokumentacji wdrożeniowej w formacie tekstowym. Pliki pobierane są na komputer Użytkownika.

Stan prawny: aktualny na dzień 1 stycznia 2022 roku (aktualny)

Ilość stron: 340

Numer ISBN: 978-83-950457-8-3

Wydanie: pierwsze, lipiec 2021

Krótko o książce: Celem publikacji oraz systemu organizacyjno-prawnego jest zapewnienie profesjonalnego wykonywania norm RODO w działalności gospodarczej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

O AUTORZE

Dariusz Vestri, autor - prawnik, absolwent wyższych studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz ekonomista, absolwent wyższych studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 2011 roku wykładowca prowadzący doskonalenie zawodowe dla pośredników w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawców majątkowych, autor siedmiu publikacji książkowych z zakresu prawa nieruchomości, w tym publikacji poświęconej zasadom przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, doradca restrukturyzacyjny.

Iwona Vestri, konsultant - ekonomista, absolwent wyższych studiów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie ( obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ), pośrednik z licencją zawodową nr 3361 nadawaną w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami przez Ministra Infrastruktury na zasadach obowiązujących do 1 stycznia 2014 roku. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami oraz blisko dwudziestopięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Obecnie członek zarządu organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych - Stowarzyszenia Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych.

OPIS

„Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami” stanowi serię publikacji poświęconych prawnym i praktycznym aspektom prowadzenia biura nieruchomości. W trzech tomach zebrane zostały wszystkie informacje, potrzebne do prowadzenia działalności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Autorem publikacji jest Dariusz Vestri, prawnik oraz ekonomista, od 10 lat zajmujący się obsługą prawną rynku nieruchomości oraz doskonaleniem zawodowym pośredników w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawców majątkowych. Konsultant - Iwona Vestri jest pośrednikiem w obrocie nieruchomościami z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym, uprawnioną z obowiązujących do 31 grudnia 2013 roku państwowych licencji zawodowych ( lic. nr 3361 ).

Publikacje szczegółowo opisują należyty sposób wykonywania czynności pośrednika, a częścią każdej z nich jest gotowa dokumentacja prawna pozwalająca prowadzić działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nawet osobom, które nie miały wcześniej doświadczenia w tej branży.

Tom II. Encyklopedii zatytułowany „Przetwarzanie danych osobowych i wdrożenie przepisów RODO w biurze nieruchomości” stanowi analizę sposobu przetwarzania danych osobowych przez pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz instrukcję wykonania obowiązków nałożonych przez prawo na pośrednika jako administratora danych.

Rozporządzenie UE nr 2016/679 ( popularnie w Polsce zwane RODO ) nakłada na każdego administratora, w tym pośrednika w obrocie nieruchomościami, obowiązek wdrożenia zasad ochrony danych osobowych. Działalność gospodarcza pośredników w obrocie nieruchomościami, polegająca w znacznej mierze na zbieraniu i ujawnianiu informacji, jest regulowana przez Rozporządzenie UE nr 2016/679 w istotnym stopniu. Od 25 maja 2018 roku RODO stanowi podstawowy akt prawny decydujący o sposobie prowadzenia działalności gospodarczej przez pośredników w obrocie nieruchomościami.

Niniejsza publikacja stanowi pełny system wdrożeniowy norm RODO ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ) w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Obok kompleksowego omówienia problematyki stosowania Rozporządzenia UE nr 2016/679 ( RODO ) w formie e‑booka, Czytelnik otrzymuje kompletny zestaw dokumentów niezbędny w celu wdrożenia norm RODO w biurze obrotu nieruchomościami. Wszystkie dokumenty przygotowane zostały na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa  obrocie nieruchomościami, odnosząc się do konkretnych czynności przetwarzania, podstaw przetwarzania oraz jego celów.

We wstępie do analizy zebrano i scharakteryzowano spotykane w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami sposoby przetwarzania danych osobowych. Następnie poddane zostały one analizie wymaganej przez normy RODO. W ich rezultacie stworzono procedury, które pośrednik w obrocie nieruchomościami musi wdrożyć oraz dokumenty, których posiadanie jest konieczne w przypadku prowadzenia biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Dzięki temu, ograniczając do niezbędnego minimum koszty wdrożenia, pośrednik uzyskuje zgodność przetwarzania danych osobowych z obowiązującym prawem. W celu wykonania wdrożenia norm RODO krok po kroku, zgodnie z załączonym komentarzem praktycznym, potrzebne będzie w szczególności:

 • przekazywanie klientom oraz innym osobom fizycznym informacji o przetwarzaniu dotyczących ich danych osobowych;
 • dokonanie czynności prawnych wymaganych Rozporządzeniem UE nr 2016/679 z wykorzystaniem załączonych dokumentów ( umów, poleceń przetwarzania);
 • przekazanie osobom przetwarzającym dane pisemnych wytycznych, co do sposobu wykonania tych czynności;
 • zastosowanie środków technicznych zapewniający minimalny wymagany stopień ochrony danych;
 • przechowywanie przez pośrednika i niektórych jego współpracowników przygotowanych rejestrów oraz dokumentów wymaganych normami Rozporządzenia UE nr 2016/679.

Publikacja zawiera nadto analizę ogółu tematyki przetwarzania danych w biurze nieruchomości oraz szczegółowe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz uwarunkowań wykonania poszczególnych czynności.

Publikacja oraz załączona do niej dokumentacja uwzględnia przepisy krajowe precyzujące niektóre z przepisów RODO oraz dodatkowe wymagania dotyczące przetwarzania danych wynikające z treści ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w stanie prawnym obowiązującym na dzień 1 stycznia 2022 roku. W treści publikacji wskazano w szczególności skutki zmian prawnych, które weszły w życie w 2021 roku.

Przez „RODO” lub „Rozporządzenie UE nr 2016/679” rozumie się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W serii Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami wydano również:

 • Tom I: Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • Tom III: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami
  • Publikacja elektroniczna (e-book) oraz załączone do niej materiały (dokumenty) przedstawia aktualny, obowiązujący stan prawny.

SKŁADNIKI

Niniejsze opracowanie stanowi kompletne, przygotowane z myślą o pośrednikach w obrocie nieruchomościami wdrożenie norm Rozporządzenia UE nr 2016/679 ( RODO ). Poza obszernym omówieniem spotykanych w praktyce czynności przetwarzania danych zestaw obejmuje ogół dokumentacji prawnej wymaganej od pośrednika w obrocie nieruchomościami normami Rozporządzenia. Załączony zestaw dokumentów obejmuje w szczególności:

 • szczegółowy rejestr czynności przetwarzania zawierający elementy wymagane Rozporządzeniem UE nr 2016/679 oraz dokładny model przetwarzania danych w działaniu biura nieruchomości ( łącznie 24 strony );
 • szczegółowy rejestr kategorii czynności przetwarzania przygotowany dla agentów pośrednika w obrocie nieruchomościami prowadzących własną działalność gospodarczą;
 • wstępne ewaluacje ryzyka na potrzeby ustalenia konieczności sporządzenia oceny skutków przetwarzania;
 • informacje udzielane osobom fizycznym, których dotyczą przetwarzane dane, uwzględniające możliwe w praktyce pośrednika podstawy przetwarzania danych, cele przetwarzania oraz specyfikę działalności ( łącznie 11 wzorców informacji );
 • klauzule zgody w sytuacjach, gdy przetwarzanie danych przez pośrednika może wymagać jej odebrania;
 • umowy wymagane przez RODO zawierane przez pośrednika w obrocie nieruchomościami z agentami prowadzącymi własną działalność gospodarczą;
 • polecenia przetwarzania udzielane pracownikom oraz polecenia udzielane agentom prowadzącym własną działalność ( cztery rodzaje poleceń, zależnie od zakresu upoważnienia do przetwarzania );
 • porozumienia między współadministratorami będącymi wspólnikami spółki cywilnej ( dwa rodzaje – zależnie od ukształtowania relacji między wspólnikami );
 • kompletny zestaw pism służących wykonaniu obowiązków udzielenia dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przekazania stosownych informacji podmiotom trzecim, wykonania prawa sprzeciwu );
 • porozumienia między biurami współpracującymi w zakresie oferowania konkretnej nieruchomości oraz
 • inne dokumenty wcześniej nie wymienione.

W celu zastosowania powyższej dokumentacji Czytelnik otrzymuje dokładną procedurę wdrożeniową „krok po kroku” oraz obszerny komentarz ( zapoznanie się z nim jest zalecane, ale nie jest niezbędne ) na temat stosowania przepisów RODO.

KORZYSTANIE
Z E‑BOOKÓW

Jakiego oprogramowania potrzebuję?

E-booki udostępniane są w formacie PDF, popularnym formacie tekstowym, w którym pobiera się dokumenty urzędowe, wyciągi bankowe oraz większość treści tekstowych w Internecie. Każdy e‑book może być swobodnie wydrukowany oraz wykorzystywany na komputerze użytkownika. Do otwarcia e‑booka wystarczy bezpłatne oprogramowanie zainstalowane obecnie na każdym nowym komputerze. Naszym Klientom zapewniamy również pomoc techniczną.

Dodatkowe materiały

Dodatkowe materiały do e‑booków, takie jak umowy oraz inne wzory użytkowe dostępne są również w formatach tekstowych dla programów Open Office i Microsoft Word.