MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Zagadnienia prawne od 'A' do 'Z'
Edycja z zestawem 30 wzorów umów

Publikacja elektroniczna e-Book

Publikacja elektroniczna ( E-Book ) w formacie PDF wraz ze wzorami umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w formatach dokumentów tekstowych ( do edycji )

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zamów e-booka Pobierz bezpłatny fragment

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Zagadnienia prawne od A do Z
Edycja z zestawem 30 wzorów umów

Forma: e-Book z zestawem 30 umów pośrednictwa, rezerwacji oferty oraz dalszych dokumentów

Cena: 88 złotych

Autor: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Czytelnik uzyskuje dostęp do E-booka w popularnym formacie plików PDF oraz wzorów umów w foramtach Open Office i Word. Pliki pobierane są na komputer Użytkownika.

Stan prawny: 25 maja 2018 roku

Ilość stron: 294

Numer ISBN: 978-83-950457-0-7

Wydanie: pierwsze poszerzone, maj 2018

Krótko o książce: Wyczerpująca analiza prawna umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oparta o badania naukowe, praktykę działania biura oraz orzecznictwo sądowe. Stan prawny na dzień 25 maja 2018 roku.

O AUTORZE

Dariusz Vestri, autor, prawnik - absolwent wyższych studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz ekonomista - absolwent wyższych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, doradca restrukturyzacyjny ( syndyk ) z wieloletnim doświadczeniem. W latach 2011 – 2013 prowadził doskonalenia zawodowe pośredników zarządców i rzeczoznawców certyfikowane przez ówczesnego Ministra Infrastruktury. Od 2016 prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli zawodów prawniczych.

Kilka słów o publikacji: Niniejsza książka przygotowana została, aby umożliwić pośrednikom dostosowanie się do zmian, które następują na rynku nieruchomości oraz w prawie regulującym ich działalność. Jej podstawowym celem jest oddanie do dyspozycji pośrednika profesjonalnych umów i wiedzy na ich temat. Umowa pośrednictwa stanowi bowiem filar działalności pośrednictwa, zbyt ważny by go ignorować.

Iwona Vestri, konsultant, ekonomista - absolwent wyższych studiów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie ( obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ), pośrednik z licencją zawodową 3361 nadawaną w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami przez Ministra Infrastruktury na zasadach obowiązujących do 1 stycznia 2014 roku. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami oraz blisko 25 letnie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Kilka słów o publikacji: Oddana w Państwa ręce książka to znacznie więcej niż profesjonalne umowy pośrednictwa. Jest to kompendium wiedzy o praktyce działania biura w obrocie nieruchomościami i wyczerpujące opracowanie spotykanych w praktyce trudności i zagrożeń. Kompetentne opracowanie przedstawiające szczegółowo podstawowe dla działania biura zagadnienia prawne i ekonomiczne.

OPIS

Umowa pośrednictwa stanowi filar działalności każdego biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. To ona decyduje o zakresie zobowiązania pośrednika i przysługującym pośrednikowi za wykonaną pracę prawie do wynagrodzenia. Gwarantuje bezpieczeństwo w chwili konfliktu z kontrahentami oraz odsuwa groźbę sankcji ze strony organów publicznych. W sporze sądowym umowa pośrednictwa jest zaś cichym decydentem treści wyroku. Profesjonalna umowa może zapewnić pośrednikowi wygraną, a źle skonstruowana pozbawić wynagrodzenia za wykonaną pracę, skutkować sankcjami publicznoprawnymi, a w skrajnych przypadkach nawet odpowiedzialnością karną.

Stosowanie niedopracowanych lub nieaktualnych umów pośrednictwa, a niekiedy nawet brak zrozumienia treści wynikającego z umowy zobowiązania są najbardziej szkodliwymi zaniedbaniami, których pośrednik w obrocie nieruchomościami może się dopuścić. Często na skutek kolejnych zmian prawa nawet doświadczeni pośrednicy w obrocie nieruchomościami nie są w pełni świadomi konsekwencji stosowanych niezmiennie od wielu lat praktyk.

Niniejsza książka napisana została przez doświadczonego prawnika specjalizującego się w prawie gospodarczym. Dotyka jednak w najdrobniejszych szczegółach każdego niemal aspektu pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami spotykanego w praktyce. Gwarantuje to przygotowanie jej w oparciu o ponad piętnastoletnie doświadczenie zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami, skrupulatnie zebrane i poddane analizie prawnej celem przedstawienia rozwiązań, które dają bezpieczeństwo i gwarantują zysk. Oddana w Państwa ręce publikacja jest więc czymś więcej niż tylko analizą prawną. Jest ona również podręcznikiem działania pośrednika w obrocie nieruchomościami.

W kolejnych rozdziałach na podstawie praktycznych przykładów autor wyjaśnia między innymi:

 • na czym polega zobowiązanie pośrednika w praktyce, w prawie oraz jak rozumiane jest w orzecznictwie sądowym,
 • jakie są najczęstsze przyczyny niepowodzenia w dochodzeniu należności od kontrahenta pośrednika,
 • jak wyglądać powinna umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w obrocie profesjonalnym i zawierana z konsumentem,
 • jakie możliwości obecnie zastosować można zawierając umowę pośrednictwa z klauzulą wyłączności,
 • jakie sposoby działania stosują w praktyce nielojalni klienci i jak można się przed nimi zabezpieczyć w umowie oraz w trakcie wykonywania czynności,
 • jakie ryzyka prawnokarne występują w praktyce pośrednika, w szczególności co ryzykuje pośrednik w obrocie nieruchomościami stosujący tzw. blokadę lub rezerwację oferty.

Publikacja oraz umowy do niej załączone przygotowane są w sposób zapewniający ich zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W Polsce popularnie nazywa się to rozporządzenie skrótem RODO. Rozporządzenie uzyskuje skuteczność dnia 25 maja 2018 roku zgodnie z normą artykułu 99 ust. 2 tego aktu prawnego. Datę tą zresztą często myli się z datą wejścia w życie tego rozporządzenia, co miało miejsce 24 maja 2016 roku ( zgodnie z normą art. 99 ust. 1 Rozporządzenia ). W chwili publikacji pierwszego wydania książki rozporządzenie nie było jeszcze skuteczne. Z tej przyczyny publikacja odrębnie omawia dotychczasowe i nowe zasady ochrony danych osobowych w zakresie związanym z zawarciem umowy pośrednictwa.

Charakterystyka ochrony danych w toku wykonania umowy pośrednictwa, wpływu ochrony danych na prawo do wynagrodzenia z umowy pośrednictwa oraz system wdrożenia RODO w biurze nieruchomości i dokumentacja prawna zawarte są w pozycji "Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w biurze nieruchomości. Zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne". Obie pozycje tworzą pełny zestaw narzędzi niezbędny do pracy pośrednika od 25 maja 2018 roku.

Wydanie poszerzone zostało o analizę przepisów przewidzianych przez nową ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku ( druk sejmowy 2410, druk senacki 811 ), przedstawioną obecnie do podpisu Prezydentowi RP.

SKŁADNIKI WYDANIA

Czytelnik otrzymuje książkę "Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zagadnienia prawne do 'A' do 'Z' " ( zarejestrowana przez Bibliotekę Narodową pod numerem ISBN: 978-83-950457-0-7 ). Dodatkowo również otrzymuje zbiór 30 wzorów umów pośrednictwa przewidzianych do kontraktowania z przesiębiorcami oraz konsumentami, wzory przeznaczone do wypełniania obowiązków przewidzianych ustawą z dnia 30 kwietnia 2015 roku o prawach kosumenta. Pełny zestaw umów zawiera:

 • Umowę pośrednictwa zawieraną z klientem biznesowym poszukującym nieruchomości do wynajęcia lub wydzierżawienia
 • Umowę pośrednictwa zawieraną z konsumentem poszukującym nieruchomości do wynajęcia lub wydzierżawienia
 • Umowę pośrednictwa zawieraną z konsumentem poszukującym nieruchomości do wynajęcia lub wydzierżawienia – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Umowę pośrednictwa rozszerzonej skuteczności podmiotowej zawieraną z klientem biznesowym poszukującym nieruchomości do wynajęcia lub wydzierżawienia
 • Umowę pośrednictwa rozszerzonej skuteczności podmiotowej zawieraną z konsumentem poszukującym nieruchomości do wynajęcia lub wydzierżawienia
 • Umowę pośrednictwa rozszerzonej skuteczności podmiotowej zawieraną z konsumentem poszukującym nieruchomości do wynajęcia lub wydzierżawienia – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Aneks do umowy pośrednictwa ( rezerwacja oferty ) zawierany z klientem biznesowym poszukującym nieruchomości do wynajęcia lub wydzierżawienia
 • Aneks do umowy pośrednictwa ( rezerwacja oferty ) zawierany z konsumentem poszukującym nieruchomości do wynajęcia lub wydzierżawienia
 • Aneks do umowy pośrednictwa ( rezerwacja oferty ) zawierany z konsumentem poszukującym nieruchomości do wynajęcia lub wydzierżawienia – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Umowę pośrednictwa zawieraną z klientem biznesowym zainteresowanym zakupem nieruchomości
 • Umowę pośrednictwa zawieraną z konsumentem zainteresowanym zakupem nieruchomości
 • Umowę pośrednictwa zawieraną z konsumentem zainteresowanym zakupem nieruchomości – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Umowę pośrednictwa rozszerzonej skuteczności podmiotowej zawieraną z klientem biznesowym zainteresowanym zakupem nieruchomości
 • Umowę pośrednictwa rozszerzonej skuteczności podmiotowej zawieraną z konsumentem zainteresowanym zakupem nieruchomości
 • Umowę pośrednictwa rozszerzonej skuteczności podmiotowej zawieraną z konsumentem zainteresowanym zakupem nieruchomości – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Aneks do umowy pośrednictwa ( rezerwacja oferty ) zawierany z klientem biznesowym zainteresowanym zakupem nieruchomości
 • Aneks do umowy pośrednictwa ( rezerwacja oferty ) zawierany z konsumentem zainteresowanym zakupem nieruchomości
 • Aneks do umowy pośrednictwa ( rezerwacja oferty ) zawierany z konsumentem zainteresowanym zakupem nieruchomości – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Umowę pośrednictwa zawieraną z klientem biznesowym wynajmującym nieruchomość
 • Umowę pośrednictwa zawieraną z konsumentem wynajmującym nieruchomość
 • Umowę pośrednictwa zawieraną z konsumentem wynajmującym nieruchomość – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Umowę pośrednictwa zawieraną z klientem biznesowym sprzedającym nieruchomość
 • Umowę pośrednictwa zawieraną z konsumentem sprzedającym nieruchomość
 • Umowę pośrednictwa zawieraną z konsumentem sprzedającym nieruchomość – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Umowę pośrednictwa z klauzulą wyłączności ( model umowy rezultatu ) zawieraną z klientem biznesowym sprzedającym nieruchomość
 • Umowę pośrednictwa z klauzulą wyłączności ( model umowy rezultatu ) zawieraną z konsumentem sprzedającym nieruchomość
 • Umowę pośrednictwa z klauzulą wyłączności ( model umowy rezultatu ) zawieraną z konsumentem sprzedającym nieruchomość – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Umowę pośrednictwa z klauzulą wyłączności ( model umowy starannego działania ) zawieraną z klientem biznesowym sprzedającym nieruchomość
 • Umowę pośrednictwa z klauzulą wyłączności ( model umowy starannego działania ) zawieraną z konsumentem sprzedającym nieruchomość
 • Umowę pośrednictwa z klauzulą wyłączności ( model umowy starannego działania ) zawieraną z konsumentem sprzedającym nieruchomość – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa

JAK DZIAŁAJĄ
E-BOOKI

Jakiego oprogramowania potrzebuję?

E-booki udostępniane są w formacie PDF, popularnym formacie tekstowym w którym pobiera się dokumenty urzędowe, wyciągi bankowe oraz większość treści tekstowych w Internecie. Każdy E-book może być swobodnie wydrukowany oraz wykorzystywany na komputerze użytkownika. Do otwarcia e-booka wystarczy bezpłatne oprogramowanie instalowane obecnie fabrycznie na każdym nowym komputerze. Naszym Klientom zapewniamy również pomoc techniczną.

Dodatkowe materiały

Dodatkowe materiały do E-booków, takie jak umowy oraz inne wzory użytkowe dostępne są również w formatach tekstowych dla programów Open Office i Microsoft Word.