Vestri - e-szkolenia
Szkolenia zawodowe dla pośredników rzeczoznawców i zarządców nieruchomości

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Plac Wojska Polskiego nr 15/2

43 - 300 Bielsko - Biała

tel. : 600-079-939

email : szkolenia@vestri.pl

U nas usłyszysz o prawie to, czego gdzie indziej
nikt wprost nie powie.

Szanowni Państwo,

Idea zorganizowania serwisu świadczącego profesjonalne szkolenia prawne dla grup zawodowych związanych z obsługą rynku nieruchomości powstała pod wpływem obserwacji sytuacji rynkowej. Ta zaś wymusza tak na pośrednikach, jak i zarządcach i rzeczoznawcach coraz większą znajomość zagadnień prawnych.

Tematyka szkoleń dotyka zagadnień najczęściej spotykanych na rynku. Wszystkie szkolenia akredytowane są przez Ministerstwo Transportu ( dawniej Ministerstwo Infrastruktury ) i mają nadane indywidalne numery. Ich odbycie stanowi wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego nałożonego przez ustawodawcę. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Jak odbyć szkolenie > Nota Prawna.

Zapraszam również do zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce Sylwetka wykładowcy.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Vestri

Prezes zarządu

Ukończenie doskonalenia
potwierdzamy zaświadczeniem
oraz
rejestrujemy
w Ministerstwie

Wszystkie nasze szkolenia zatwierdzone zostały
przez
obecnego
Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Prowadzący
Dariusz Vestri

Syndyk mas upadłościowych

Prawnik

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ekonomista

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Bielsku - Białej przy Placu Wojska Polskiego 15/2

KRS : 0000414307

Sąd Rejonowy W Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS

NIP : 937-266-24-75, REGON : 242878318

Kapitał zakładowy : 5050.00 PLN

Wszelkie treści zawarte na niniejszej witrynie wraz z nią samą objęte są ochroną prawnoautorską.