Vestri - e-szkolenia
Szkolenia zawodowe dla pośredników rzeczoznawców i zarządców nieruchomości

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Plac Wojska Polskiego nr 15/2

43 - 300 Bielsko - Biała

tel. : 600-079-939

email : szkolenia@vestri.pl

Szkolenia dla pośredników, zarządców oraz rzeczoznawców majątkowych w roku 2015

Nowe zasady obrotu nieruchomościami gruntowymi w stanie prawnym po 1 stycznia 2016

nr 10007 na liście Ministra Transportu ( d. Lista MI )
6 godzin edukacyjnych
Cena : 128 PLN
dla pośredników, zarządców, rzeczoznawców
Cel :
Szkolenie przedstawia i przygotowuje do rewolucyjnych zmian w sprzedaży nieruchomości gruntowych następujących z dniem 1 stycznia 2016 roku

Nowe prawo budowlane w praktyce - analiza nowelizacji z 2015 roku

nr 9048 na liście Ministra Transportu ( d. Lista MI )
4 godziny edukacyjne
Cena : 95 PLN
dla pośredników, zarządców, rzeczoznawców
Cel :
Celem seminarium jest przedstawienie procedury poprzedzającej przeprowadzenie robót budowlanych

Zasady zawierania umów z kosumentem poza lokalem przedsiębiorstwa 2015/2016

nr 8994 na liście Ministra Transportu ( d. Lista MI )
6 godzin edukacyjnych
Cena : 79 PLN
dla pośredników, zarządców, rzeczoznawców
Cel :
Celem szkolenia jest przygotowanie do zawierania umów z konsumentami po 25 XII 2014 roku

Sztuka skutecznego dochodzenia wierzytelności

nr 6624 na liście Ministra Transportu ( d. Lista MI )
8 godzin edukacyjnych
Cena : 89 PLN
dla pośredników, zarządców, rzeczoznawców
Cel :
Celem szkolenia jest przedstawienia wszystkich zagadnień niezbędnych podczas dochodzenia należności od Klienta

Analiza stanu prawnego nieruchomości w praktyce - zagadnienia zaawansowane

nr 7477 na liście Ministra Transportu ( d. Lista MI )
8 godzin edukacyjnych
Cena : 99 PLN
dla pośredników, zarządców, rzeczoznawców
Cel :
Szkolenie przedstawia zaawansowane zagadnienia związane z analizą stanu prawnego nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z ksiąg wieczystych w systemie elektronicznym

Analiza zasad obrotu nieruchomościami deweloperskimi w latach 2015/2016

nr 6787 na liście Ministra Transportu ( d. Lista MI )
6 godzin edukacyjnych
Cena : 69 PLN
dla pośredników, zarządców, rzeczoznawców
Cel :
Celem seminarium jest praktyczne przedstawienie procedury oferowania i sprzedaży nieruchomości deweloperskich w nowym stanie prawnym po 29 kwietnia 2012 roku

Newsletter

Aby otrzymywać e-maile informacyjne o nowych szkoleniach prosimy o podanie adresu e-mail poniżej :

Mój e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji o dostępnych szkoleniach zawodowych.

Prowadzący
Dariusz Vestri

Prawnik

Doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ekonomista

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Syndyk mas upadłościowych

Ukończenie doskonalenia
potwierdzamy Zaświadczeniem
w formie określonej
rozporządzeniem w ostatnim jego brzmieniu

Wszystkie nasze szkolenia przygotowane są
zgodnie z wytycznymi
Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Bielsku - Białej przy Placu Wojska Polskiego 15/2

KRS : 0000414307

Sąd Rejonowy W Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS

NIP : 937-266-24-75, REGON : 242878318

Kapitał zakładowy : 5050.00 PLN

Wszelkie treści zawarte na niniejszej witrynie wraz z nią samą objęte są ochroną prawnoautorską.