Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Sądowe programy naprawcze dla przedsiębiorców

Szkolenie nr 10 001

Informacje o produkcie:

Szkolenie w formie nagrania Video (e-learning) wraz z zestawem materiałów oraz możliwością zadawania pytań prowadzącemu.

Zapisz na szkolenieZobacz VideoBezpłatny fragment szkoleniaPowrót do listy produktów

Tytuł:

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Sądowe programy naprawcze dla przedsiębiorców

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 169 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Szkolenie dostępne jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa ( 3 punkty )

Czas trwania: 6 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie stanowi bezcenne kompendium wiedzy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa, pomocne nie tylko dla rzeczoznawców majątkowych, którzy coraz częściej wykonują czynności na potrzeby tych postępowań, ale również dla każdego przedsiębiorcy, będącego wierzycielem lub zobowiązanym.

OPIS

Wejście w życie 1 stycznia 2016 roku ustawy restrukturyzacyjnej stworzyło zupełnie nowe możliwości pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnościach finansowych. Obecnie każdy przedsiębiorca może, nie obawiając się żadnych sankcji zwrócić się do sądu z wnioskiem o objęcie ochroną w ramach postępowań restrukturyzacyjnych. Sądowe programy naprawcze to między innymi: bezwarunkowa pomoc finansowa na wypłaty zaległych wynagrodzeń dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, wstrzymanie egzekucji i ograniczenie kosztów procesów sądowych, możliwość umorzenia zobowiązań wobec kontrahentów, ZUS-u, Urzędów Skarbowych, gmin i innych jednostek państwowych lub odrodzenie terminu ich spłaty.

Korzystając z restrukturyzacji przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet ponad rok pełnej prawnej ochrony przed wierzycielami celem poprawy kondycji swojego przedsiębiorstwa, zachowania miejsc pracy i źródła utrzymania, odzyskania płynności finansowej. Z restrukturyzacji skorzystać może każdy przedsiębiorca, który znajdzie się w trudnościach finansowych. Jest to szansa zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla spółek osobowych i kapitałowych, jak i spółek cywilnych.

Postępowania restrukturyzacyjne cieszą się coraz większą popularnością. Rośnie również ilość upadłości, co czyni te postępowania poważnym rynkiem działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Kurs zawiera specjalny dodatek przedstawiający zasady pracy biegłego rzeczoznawcy oraz przygotowuje do wykonywania funkcji w trakcie postępowań upadłościowych i restrukturyzacji przedsiębiorcy.

Szkolenie przedstawia aktualny, obowiązujący stan prawny.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Szkolenie stanowi przygotowane dla rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i pośredników kredytowych kompendium wiedzy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa, umorzeniu długów oraz praw wierzycieli. Szkolenie realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych o którym mowa w art. 175 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedstawiając w obszernym zakresie rolę rzeczoznawcy w postępowaniu upadłościowym oraz zasady pracy biegłego sądowego.

Ukończenie szkolenia stwierdzane jest pisemnym oraz elektronicznym zaświadczeniem wydanym na podstawie §3 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych ( Dz.U. 2018 poz. 811 ), zgodnie z wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie wymaganej treści zaświadczeń dokumentujących doskonalenie zawodowe.

Szkolenie odbywa się przez wysłuchanie wykładu przez Internet, w trakcie którego rejestrowana jest obecność Uczestnika. Korzystanie z wykładu może być przerwane i wznowione w chwili wybranej przez Uczestnika. Na podstawie zarejestrowanej obecności wystawiane jest zaświadczenie na potrzeby doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych. Szkolenie ukończone ( czyli co najmniej raz wysłuchane ) powinno zostać przed 31 grudnia 2024 roku, aby stanowiło doskonalenie zawodowe rzeczoznawcy majątkowego na ten rok. Niezależnie od tego do materiału edukacyjnego Uczestnik powrócić może w późniejszym terminie.

Szkolenie polecamy również dla :

  • Specjalistów dochodzących należności
  • Doradców finansowych i ekonomicznych
  • Biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i księgowych
  • Doradców restrukturyzacyjnych

SKŁADNIKI KURSU

  • 6 godzin edukacyjnych wykładu.
  • Zestaw tablic, wykresów i kart poszerzających wykład.
  • Obszerny skrypt przedstawiający techniki obrony prawnej wierzyciela w toku postępowania.
  • Wyciąg z aktów prawnych oraz plan wykładu
  • Możliwość zadawania pytań wykładowcy.

DODATKOWE
INFORMACJE

Cena: 169 złotych

Dostęp przez Internet
w dowolnym czasie

Dostępny dla każdego
zainteresowanego

Dostęp przez 365 dni
od chwili rozpoczęcia

Dostęp do bazy
pytań i odpowiedzi

ZAMKNIJ FILM