Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zasady działalności kredytowej i wpływ na wycenę nieruchomości.

Szkolenie nr 10 011

Informacje o produkcie:

Szkolenie w formie nagrania Video (e-learning) wraz z zestawem materiałów oraz możliwością zadawania pytań prowadzącemu.

Zapisz na szkolenieFragment przykładowego szkoleniaPowrót do listy produktów

Tytuł:

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zasady działalności kredytowej i wpływ na wycenę nieruchomości.

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 89 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Szkolenie dostępne jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
4 godziny uczestnictwa ( 2 punkty )

Czas trwania: 4 godziny edukacyjne

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Przedmiotem szkolenia są istotne dla rzeczoznawców majątkowych oraz pośredników w obrocie nieruchomościami i pośredników kredytowych zmiany prawa w 2017 roku - ustawa o kredycie hipotecznym oraz nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami.

OPIS

W roku 2017 miejsce miały dwie poważne zmiany prawne wpływające na działalność specjalistów rynku nieruchomości. Ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami na nowo definiuje rynek kredytów hipotecznych wprowadzając daleko idące ograniczenia możliwości wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa zaś z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w zasadach prowadzenia działalności gospodarczej i zawodowej przez rzeczoznawców, zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami. Szkolenie ma na celu analizę tych zmian.

Ustawa o kredycie hipotecznym do końca 2017 roku stworzyła całkowicie nowe środowisko działania rynku pośrednictwa kredytu hipotecznego, zmieniając również zasadniczo pracę pośrednika nieruchomości oraz rzeczoznawcy majątkowego.

W toku przedmiotowego szkolenia omówione zostaną wszystkie elementy związane z zasadami wykonywania działalności po wejściu w życie ustawy. Uczestnik szkolenia dowie się kiedy ustawa znajduje zastosowanie i w jakim zakresie. Szczegółowo przedstawione zostaną wymagania stawiane osobom, które chcieć będą wykonywać działalność regulowaną. Przedsiębiorcy przygotowani zostaną do procedury uzyskania niezbędnych zezwoleń, reorganizacji przedsiębiorstwa oraz wdrożenia wymagań tworzonych przez ustawę. Ogół przepisów ustawy został w jasny i przystępny sposób wyjaśniony oraz opatrzony przykładami i ekonomiczną analizą skutków jej wejścia w życie.

Szkolenie przedstawia aktualny, obowiązujący stan prawny.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Szkolenie stanowi niezbędną dla rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i pośredników kredytowych analizę zmian prawnych w zasadach wykonywania zawodu. Szkolenie realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych o którym mowa w art. 175 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedstawiając w obszernym zakresie rolę rzeczoznawcy w postępowaniu upadłościowym oraz zasady pracy biegłego sądowego.

Ukończenie szkolenia stwierdzane jest pisemnym oraz elektronicznym zaświadczeniem wydanym na podstawie §3 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych ( Dz.U. 2018 poz. 811 ), zgodnie z wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie wymaganej treści zaświadczeń dokumentujących doskonalenie zawodowe.

Szkolenie odbywa się przez wysłuchanie wykładu przez Internet, w trakcie którego rejestrowana jest obecność Uczestnika. Korzystanie z wykładu może być przerwane i wznowione w chwili wybranej przez Uczestnika. Na podstawie zarejestrowanej obecności wystawiane jest zaświadczenie na potrzeby doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych. Szkolenie ukończone ( czyli co najmniej raz wysłuchane ) powinno zostać przed 31 grudnia 2024 roku, aby stanowiło doskonalenie zawodowe rzeczoznawcy majątkowego na ten rok. Niezależnie od tego do materiału edukacyjnego Uczestnik powrócić może w późniejszym terminie.

Szkolenie polecamy również dla :

  • Specjalistów windykacyjnych
  • Doradców finansowych i ekonomicznych
  • Biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i księgowych
  • Doradców restrukturyzacyjnych

SKŁADNIKI KURSU

  • 4 godziny edukacyjne nagrania video poświęconego zasadom prawnym działalności na rynku nieruchomości i rynku kredytów hipotecznych w roku 2018
  • Konspekt poświęcony zasadom działalności pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy majątkowego w świetle znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • Pełne treści aktów prawnych omawianych w trakcie szkolenia
  • Dodatkowe tablice i materiały do szkolenia

DODATKOWE
INFORMACJE

Cena: 89 złotych BRUTTO

Dostęp przez Internet
w dowolnym czasie

Dostępny dla każdego
zainteresowanego

Dostęp przez 365 dni
od chwili rozpoczęcia

Dostęp do bazy
pytań i odpowiedzi