MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

Upadłość konsumencka. Oddłużenia osób fizycznych na drodze sądowej.

Szkolenie nr 10 005

Szkolenie w formie nagrania Video (e-learning) wraz z zestawem materiałów oraz możliwością zadawania pytań prowadzącemu

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Zobacz Video Bezpłatny fragment szkolenia

Upadłość konsumencka. Oddłużenia osób fizycznych na drodze sądowej.

Forma: Szkolenie przez Internet

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 139 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa ( 3 punkty )

Czas trwania: 6 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie poddaje szczegółowej analizie instytucję upadłości konsumenckiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jej wpływu na obrót nieruchomościami, ich wycenę oraz rynek kredytów hipotecznych.

OPIS

Od 1 stycznia 2016 roku osoby fizyczne zyskały unikalną szansę uzyskania sądowego umorzenia swoich zobowiązań. Postępowanie upadłościowe pozwala uzyskać zwolnienie z ciążących na osobie fizycznej długów. Obejmuje to między innymi zobowiązania osób fizycznych z tytułu kredytów hipotecznych i pożyczek, podatków, składek ZUS oraz przeważającą większość innych rodzajów długów.

W chwili obecnej z upadłości konsumenckiej skorzystać może również przedsiębiorca, który zakończył działalność i nie spłacił ogółu zaciągniętych przez siebie zobowiązań. Dla tych osób upadłość jest niemal zawsze jedyną szansą na rozpoczęcie na nowo ekonomicznej aktywności.

W toku szkolenia przedstawiane są wszystkie informacje pozwalające ocenić, jak upadłość konsumencka może pomóc osobie fizycznej. Kiedy jest ona ekonomicznie uzasadniona dla osoby fizycznej i jak przygotować się do niej tak, żeby skorzystać w pełni z oferowanej szansy. Upadłość to jednak również zobowiązania, które są szczegółowo wyjaśniane. Szkolenie dokładnie analizuje skutki ogłoszenia upadłości dla kredytobiorców kredytów hipotecznych, zarówno w złotych, jak i denominowanych we frankach. W jego trakcie przedstawione są skutki ogłoszenia upadłości dla kredytobiorców, w zależności od rodzaju umowy oraz stopnia jej wykonania.

Udział w szkoleniu zapewnia ogół niezbędnej wiedzy potrzebnej specjaliście rynku nieruchomości, zarówno w zakresie korzystania z upadłości konsumenckiej jak i odpowiedzi klientom nią zainteresowanym. W obecnym stanie prawnym dla wielu właścicieli nieruchomości jest to jedyny sposób na ich sprzedaż z uniknięciem egzekucji komorniczej. Pozwala ona również doprowadzić do sprzedaży klientom znalezionym przez pośredników w obrocie nieruchomościami.

W specjalnym dodatku dla rzeczoznawców majątkowych przedstawione zostały praktyczne aspekty wykonywania czynności biegłego w zakresie wyceny nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, zarówno wobec osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Wskazane zostały najczęstsze praktyki przy wycenie nieruchomości podmiotu w upadłości oraz praktyka kontaktów z Syndykiem i Sędzią-komisarzem.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Szkolenie stanowi przygotowaną dla rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i pośredników kredytowych analizę niezwykle popularnego w ostatnich latach postępowania sądowego. Szkolenie realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych o którym mowa w art. 175 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedstawiając w obszernym zakresie rolę rzeczoznawcy w postępowaniu upadłościowym oraz zasady pracy biegłego sądowego.

Ukończenie szkolenia stwierdzane jest pisemnym oraz elektronicznym zaświadczeniem wydanym na podstawie §3 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych ( Dz.U. 2018 poz. 811 ), zgodnie z wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie wymaganej treści zaświadczeń dokumentujących doskonalenie zawodowe.

Szkolenie odbywa się przez wysłuchanie wykładu przez Internet, w trakcie którego rejestrowana jest obecność Uczestnika. Korzystanie z wykładu może być przerwane i wznowione w chwili wybranej przez Uczestnika. Na podstawie zarejestrowanej obecności wystawiane jest zaświadczenie na potrzeby doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych. Szkolenie ukończone ( czyli co najmniej raz wysłuchane ) powinno zostać przed 31 grudnia 2019 roku, aby stanowiło doskonalenie zawodowe rzeczoznawcy majątkowego na ten rok. Niezależnie od tego do materiału edukacyjnego Uczestnik powrócić może w późniejszym terminie.

Szkolenie polecamy również dla :

  • Specjalistów dochodzących należności
  • Doradców finansowych i ekonomicznych
  • Biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i księgowych
  • Doradców restrukturyzacyjnych

SKŁADNIKI KURSU

  • 6 godzin edukacyjnych wykładu.
  • Zestaw tablic, wykresów i kart poszerzających wykład.
  • Wyciąg z aktów prawnych oraz plan wykładu
  • Możliwość zadawania pytań wykładowcy.

DODATKOWE
INFORMACJE

CENA: 139 ZŁOTYCH BRUTTO

DOSTĘP PRZEZ INTERNET
Z CAŁEJ POLSKI
W DOWOLNYM CZASIE

DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO
ZAINTERESOWANEGO

DOSTĘPNY PRZEZ
365 DNI OD
CHWILI ROZPOCZĘCIA

MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA
PYTAŃ PROWADZĄCEMU

DOSTĘP DO BAZY
PYTAŃ I ODPOWIEDZI

BEZTERMINOWY DOSTĘP
DO DODATKOWYCH MATERIAŁÓW
ORAZ BAZY WIEDZY

ZAMKNIJ FILM