Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Analiza zasad obrotu nieruchomościami
deweloperskimi

Szkolenie nr 6787

Informacje o produkcie:

Szkolenie w formie nagrania Video (e-learning) wraz z zestawem materiałów oraz możliwością zadawania pytań prowadzącemu.

Zapisz na szkolenieFragment przykładowego szkoleniaPowrót do listy produktów

Tytuł:

Analiza zasad obrotu nieruchomościami deweloperskimi

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 95 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor sześciu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności trzytomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Szkolenie dostępne jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa ( 3 punkty )

Czas trwania: 6 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie procedury oferowania i sprzedaży nieruchomości deweloperskich według ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu jednorodzinnego.

OPIS

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie procedury oferowania i sprzedaży nieruchomości deweloperskich. Wraz z wejściem w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zmienił się całkowicie sposób wykonywania działalności deweloperskiej oraz pracy specjalistów tego segmentu rynku nieruchomości. Poczynając od odpowiedzi na pytanie kiedy konieczne jest stosowanie nowych regulacji wynikających z ustawy, seminarium przedstawia krok po kroku sposób przygotowania oraz oferowania nieruchomości mieszkaniowych z rynku pierwotnego. Poza praktycznym zastosowaniem ustawy wykład obejmuje analizę ekonomicznych skutków nowej regulacji wraz ze wskazaniem zasadności i kierunku możliwej współpracy między deweloperami i pośrednikami w obrocie nieruchomościami w zakresie objętym regulacją ustawy.

Wartym uwagi jest również dodatek poświęcony postępowaniu upadłościowemu i zagrożeniom niesionym przez nie dla nabywcy lokalu/domu od przedsiębiorcy – dewelopera.

Szkolenie przedstawia aktualny, obowiązujący stan prawny.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla rzeczoznawców majątkowych, deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami, pośredników kredytowych i zarządców. Szkolenie realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych o którym mowa w art. 175 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ukończenie szkolenia stwierdzane jest pisemnym oraz elektronicznym zaświadczeniem wydanym na podstawie §3 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych ( Dz.U. 2018 poz. 811 ), zgodnie z wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie wymaganej treści zaświadczeń dokumentujących doskonalenie zawodowe.

Szkolenie odbywa się przez wysłuchanie wykładu przez Internet, w trakcie którego rejestrowana jest obecność Uczestnika. Korzystanie z wykładu może być przerwane i wznowione w chwili wybranej przez Uczestnika. Na podstawie zarejestrowanej obecności wystawiane jest zaświadczenie na potrzeby doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych. Szkolenie ukończone ( czyli co najmniej raz wysłuchane ) powinno zostać przed 31 grudnia 2021 roku, aby stanowiło doskonalenie zawodowe rzeczoznawcy majątkowego na ten rok. Niezależnie od tego do materiału edukacyjnego Uczestnik powrócić może w późniejszym terminie.

Szkolenie polecamy również dla:

  • Prezesów spółek
  • Doradców finansowych i ekonomicznych
  • Biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i księgowych
  • Doradców restrukturyzacyjnych

SKŁADNIKI KURSU

  • Sześć 45 minutowych części wykładu wideo.
  • Skrypt streszczający i poszerzający wykład video.
  • Tablice obrazujące poruszone w trakcie wykładu zagadnienia.
  • Wyciąg z aktów prawnych.
  • Możliwość zadawania pytań wykładowcy.

DODATKOWE
INFORMACJE

Cena: 95 złotych BRUTTO

Dostęp przez Internet
w dowolnym czasie

Dostępny dla każdego
zainteresowanego

Dostęp przez 365 dni
od chwili rozpoczęcia

Możliwość zadawania
pytań prowadzącemu

Dostęp do bazy
pytań i odpowiedzi

Dostęp do
dodatkowych materiałów