Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Metodyka działania organów sądowych i pełnomocnika profesjonalnego w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Szkolenie nr 10 006

Informacje o produkcie:

Wykład w formie nagrania Video (e-learning) wraz z dodatkowymi materiałami.

Zapisz na szkolenieZobacz VideoFragment przykładowego szkoleniaPowrót do listy produktów

Tytuł:

Metodyka działania organów sądowych i pełnomocnika profesjonalnego w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 95 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 30 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania: 4 godziny edukacyjne

Czas trwania ( Uchwała KIRP ): 4 punkty (4x45minut)

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie analizuje praktyczne aspekty konstruowania wniosku o ogłoszenie upadłości w obecnej praktyce sądowej. Zawiera nadto szczegółową analizę przebiegu samego postępowania upadłościowego.

WYGODNE WARUNKI ZALICZENIA

Nie organizujemy testów. W trakcie oglądania wykładu, automatycznie, wygodnie rejestrowana jest obecność Uczestnika. Wykład można w dowolnym momencie przerwać i do niego powrócić lub obejrzeć cały od początku do końca. Po zaliczeniu szkolenia można przez cały czas dostępności zapoznać się z materiałem video ponownie. Zazwyczaj jest to 30 dni. Każde szkolenie to również materiały do pobrania oraz pytania i odpowiedzi. Zaliczenie szkolenie następuje jednak już po obejrzeniu filmu.

OPIS

Druga część szkolenia poświęconego upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej poświęcona jest praktycznym elementom przeprowadzenia oddłużenia osoby fizycznej. Na podstawie praktyki i badań naukowych opracowana została dla prawników, specjalistów rynków kredytowych i nieruchomości metodyka przebiegu postępowania upadłościowego. Szkolenie stanowi kompletną analizę kolejnych etapów postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

W toku analizy przedmiotem omówienia będą zasady konstrukcji wniosku o ogłoszenie upadłości, sposób oraz zakres zebrania niezbędnych do tego informacji i dokumentów, argumentacja prawnicza oraz kluczowe okoliczności wymagające przedstawienia, a nieobjęte treścią formularza. Obok technicznych elementów konstrukcji wniosku związanych z wyliczeniem wysokości zadłużenia i wartości majątku scharakteryzowane zostaną również przesłanki ogłoszenia upadłości i sposób ich ustalenia przez sąd.

W szczegółowy sposób przedstawione zostaną wszystkie działania sądu i syndyka dotyczące właściwego postępowania upadłościowego, przesłanki decyzji w przedmiocie umorzenia zobowiązań oraz możliwości uzyskania świadczeń przez upadłego na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych. VideoKurs stanowi kompendium wiedzy na temat przebiegu upadłości konsumenckiej, pozwalające Uczestnikowi odpowiedzieć na pytania, które zadaje zainteresowany upadłością konsumencką Klient.

Szkolenie przedstawia aktualny, obowiązujący stan prawny.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla radców prawnych jako szkolenie realizujące obowiązek doskonalenia zawodowego. Ze szkolenia korzystać mogą jednak również przedstawiciele innych zawodów prawniczych. Adwokaci proszeni są o samodzielne ustalenie, czy udział w szkoleniu realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego.

Szczególnie polecamy dla:

  • Prezesów spółek
  • Doradców finansowych i ekonomicznych
  • Biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i księgowych
  • Doradców restrukturyzacyjnych

SKŁADNIKI KURSU

  • 16 części nagrania video zawierającego szczegółową analizę tematyki szkolenia.
  • Znowelizowana treść przepisów regulujących upadłość konsumencką.
  • Tablice i slajdy zawierające uzupełnienie materii kursu.
  • Możliwość zadawania pytań prowodzącemu kurs.

DODATKOWE
INFORMACJE

Cena: 95 złotych BRUTTO

Dostęp przez Internet
w dowolnym czasie

Dostępny dla każdego
zainteresowanego

Dostęp przez 30 dni
od chwili rozpoczęcia

Dostęp do bazy
pytań i odpowiedzi

ZAMKNIJ FILM