MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

Analiza ograniczeń przenoszenia własności nieruchomości rolnych w stanie prawnym od 30 kwietnia 2016 roku.

Szkolenie nr 10 007

Wykład w formie nagrania Video (e-learning) wraz z dodatkowymi materiałami.

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Zobacz Video Przykładowe szkolenie

Analiza ograniczeń przenoszenia własności nieruchomości rolnych w stanie prawnym od 30 kwietnia 2016 roku.

Forma: Szkolenie przez Internet

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 115 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 30 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Czas trwania ( Uchwała NRA ): 5 godzin

Czas trwania ( Uchwała KIRP ): 6 punktów (6x45minut)

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie przedstawia i przygotowuje do rewolucyjnych zmian w obrocie nieruchomościami rolnymi następujących 30 kwietnia 2016 roku.

WYGODNE WARUNKI ZALICZENIA

Nie organizujemy testów. W trakcie oglądania wykładu, automatycznie, wygodnie rejestrowana jest obecność Uczestnika. Wykład można w dowolnym momencie przerwać i do niego powrócić lub obejrzeć cały od początku do końca. Po zaliczeniu szkolenia można przez cały czas dostępności zapoznać się z materiałem video ponownie. Zazwyczaj jest to 30 dni. Każde szkolenie to również materiały do pobrania oraz pytania i odpowiedzi. Zaliczenie szkolenie następuje jednak już po obejrzeniu filmu.

OPIS

30 kwietnia 2016 roku weszły w życie rewolucyjne zmiany w zasadach obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce. W przeddzień wygaśnięcia okresu przejściowego uniemożliwiającego cudzoziemcom z krajów Unii Europejskiej zakup nieruchomości rolnych w Polsce ograniczono możliwości ich sprzedaży. Przyjmowana powszechnie jako bezwzględne wyłączenie przeniesienia ziemi rolnej nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego doprowadziła do gwałtownego załamania się cen nieruchomości w Polsce, powodując między innymi reperkusje związane z wartością zabezpieczenia kredytów w drodze hipoteki. Dla wielu osób, które ziemię rolną traktowały jako lokatę kapitału oraz zabezpieczenie bytu finansowego ograniczenia postawiły pod znakiem zapytania możliwość nie tylko zarobku, ale i odzyskania pieniędzy zainwestowanych w ziemię. Przedmiotowa ustawa poważnie zmniejszyła również zasób nieruchomości pod działalność deweloperską i budowlaną.

Nieprawdą jest tymczasem, że gruntów rolnych po 30 kwietnia 2016 roku nie można w ogóle sprzedać na dotychczasowych zasadach. Można to uczynić, wymaga to jednak stosownego przygotowania i wiedzy. W ramach szkolenia przedstawione zostaje jak kupić i jak sprzedać ziemię rolną po 30 kwietnia 2016 roku z wyłączeniem wszystkich lub niektórych ograniczeń, a zatem po cenach zbliżonych do dotychczasowych.

Dla słuchaczy przedstawiona została również odpowiedź, czy rzeczywiście ograniczenia w sprzedaży ziemi rolnej dotykają obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej.

Zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego dotknęły nie tylko obrotu ziemią na wsi, ale również ziemią w miastach. W praktyce dotyczą one 90% nieruchomości gruntowych w Polsce, w tym nieruchomości w miastach i na terenach podmiejskich. Ustawa obejmuje swoim stosowaniem również prawo użytkowania wieczystego.

Obok sposobów umożliwiających sprzedaż nieruchomości rolnych w toku szkolenia przedstawione zostały w wyczerpujący sposób wszystkie nowe zasady i ograniczenia. Uczestnik kursu uzyskuje zatem kompletną wiedzę na temat swojej sytuacji prawnej i ekonomicznej oraz możliwości przeniesienia własności ziemi rolnej na swoich bliskich również w formie darowizny, zapisu, albo na skutek spadkobrania. Niekiedy nowy właściciel pod groźbą utraty własności ziemi rolnej zobowiązany jest do jej uprawny.

Szczególne ograniczenia nałożone są również na spółki prawa handlowego i wspólników, udziałowców oraz akcjonariuszy tych spółek. Częścią szkolenia jest wskazanie, jak przed wszystkimi tymi skutkami się obronić.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla adwokatów oraz radców prawnych jako szkolenie realizujace obowiązek doskonalenia zawodowego. Ze szkolenia korzystać mogą jednak również przedstawiciele ich zawodów prawniczych.

Szczególnie polecamy dla:

  • Prezesów spółek
  • Doradców finansowych i ekonomicznych
  • Biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i księgowych
  • Doradców restrukturyzacyjnych

SKŁADNIKI KURSU

  • 24 części nagrania video zawierającego szczegółową analizę tematyki szkolenia.
  • Zestaw tablic, wykresów i kart poszerzających wykład.
  • Konspekt oraz mapa pamięciowa wykładu.
  • Wyciąg z aktów prawnych oraz teksty jednolite najważniejszych ustaw.

DODATKOWE
INFORMACJE

CENA: 115 ZŁOTYCH BRUTTO

DOSTĘP PRZEZ INTERNET
Z CAŁEJ POLSKI
W DOWOLNYM CZASIE

DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO
ZAINTERESOWANEGO

DOSTĘPNY PRZEZ
30 DNI OD
CHWILI ROZPOCZĘCIA

MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA
PYTAŃ PROWADZĄCEMU

DOSTĘP DO BAZY
PYTAŃ I ODPOWIEDZI

BEZTERMINOWY DOSTĘP
DO DODATKOWYCH MATERIAŁÓW
ORAZ BAZY WIEDZY

ZAMKNIJ FILM