Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Zasady działania rynku kredytów hipotecznych po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Szkolenie nr 10 011

Informacje o produkcie:

Wykład w formie nagrania Video (e-learning) wraz z dodatkowymi materiałami.

Zapisz na szkolenieZobacz VideoFragment przykładowego szkoleniaPowrót do listy produktów

Tytuł:

Zasady działania rynku kredytów hipotecznych po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 85 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 30 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania: 4 godziny edukacyjne

Czas trwania ( Uchwała KIRP ): 4 punkty (4x45 minut)

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie przedstawia zmiany w funkcjonowaniu rynku kredytów hipotecznych od 2017 roku oraz przygotowuje nowych i obecnych specjalistów do wykonywania zawodu pośrednika kredytu hipotecznego.

WYGODNE WARUNKI ZALICZENIA

Nie organizujemy testów. W trakcie oglądania wykładu, automatycznie, wygodnie rejestrowana jest obecność Uczestnika. Wykład można w dowolnym momencie przerwać i do niego powrócić lub obejrzeć cały od początku do końca. Po zaliczeniu szkolenia można przez cały czas dostępności zapoznać się z materiałem video ponownie. Zazwyczaj jest to 30 dni. Każde szkolenie to również materiały do pobrania oraz pytania i odpowiedzi. Zaliczenie szkolenie następuje jednak już po obejrzeniu filmu.

OPIS

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wchodzi w życie 22 lipca 2017 roku. Ustawa jest najważniejszym aktem prawnym, który przez wiele lat kształtować będzie nie tylko rynek finansowy, ale również rynek nieruchomości

Zmiany dotkną wszystkich pośredników kredytowych zajmujących się kredytami hipotecznymi oraz przeważającą większość pośredników obrotu nieruchomościami zajmujących się rynkiem mieszkaniowym. W przypadku pośredników obrotu nieruchomościami brak odrębnej regulacji ich działalności powoduje, że zostali oni objęci ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Ustawa obejmie zakresem obowiązywania również większość deweloperów oferujących swoje nieruchomości.

W rezultacie wejścia w życie ustawy o kredycie hipotecznym przedsiębiorcy chcący działać na rynku zobowiązani zostali do uzyskania zezwolenia wydawanego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz uzyskania odrębnych wpisów do rejestrów. Stosowanie szeregu przepisów ustawy wymaga przygotowania organizacyjnego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność bez wymaganego zezwolenia podlegają zgodnie z ustawą sankcji karnej do nawet 2 lat pozbawienia wolności. Uchybienia w realizacji innych przepisów ustawy mogą spowodować nałożenie kary pieniężnej w wysokości nawet 500.000 złotych. W rezultacie wszystkiego powyższego ustawa o kredycie hipotecznym staje się kluczowym aktem prawnym, którego znajomość jest niezbędna dla każdego podmiotu gospodarczego wykonującego czynności na rzecz konsumenta ubiegającego się o kredyt hipoteczny oraz obsługującego rynek nieruchomości mieszkaniowych.

Regulacją objęci są również przedsiębiorcy udzielający pożyczek, bez względu na ich przeznaczenie, jeżeli tylko będą zabezpieczone hipoteką lub przewłaszczeniem nieruchomości o charakterze mieszkalnym.

W toku przedmiotowego szkolenia omówione zostaną wszystkie elementy związane z zasadami wykonywania działalności po wejściu w życie ustawy. Uczestnik szkolenia dowie się kiedy ustawa znajduje zastosowanie i w jakim zakresie. Szczegółowo przedstawione zostaną wymagania stawiane osobom, które chcieć będą wykonywać działalność regulowaną. Przedsiębiorcy przygotowani zostaną do procedury uzyskania niezbędnych zezwoleń, reorganizacji przedsiębiorstwa oraz wdrożenia wymagań tworzonych przez ustawę. Ogół przepisów ustawy został w jasny i przystępny sposób wyjaśniony oraz opatrzony przykładami i ekonomiczną analizą skutków jej wejścia w życie.

Szkolenie przedstawia aktualny, obowiązujący stan prawny.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla radców prawnych jako szkolenie realizujące obowiązek doskonalenia zawodowego. Ze szkolenia korzystać mogą jednak również przedstawiciele innych zawodów prawniczych. Adwokaci proszeni są o samodzielne ustalenie, czy udział w szkoleniu realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego.

Szczególnie polecamy dla:

  • Prezesów spółek
  • Doradców finansowych i ekonomicznych
  • Biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i księgowych
  • Doradców restrukturyzacyjnych

SKŁADNIKI KURSU

  • 14 części nagrania video zawierającego szczegółową analizę tematyki szkolenia.
  • Pełna treść ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośednikami kredytu hipotecznego i agentami wraz z komentarzem.
  • Dyrektywa 2014/17/EU stanowiąca podstawę implementacji norm do prawa polskiego.
  • Tablice i slajdy zawierające uzupełnienie materii kursu.
  • Niezbędnik przedsiębiorcy - narzędzia pozwalające zbadać, czy wykonano wszystkie przygotowania wymagane przez ustawę.

DODATKOWE
INFORMACJE

Cena: 85 złotych BRUTTO

Dostęp przez Internet
w dowolnym czasie

Dostępny dla każdego
zainteresowanego

Dostęp przez 30 dni
od chwili rozpoczęcia

Dostęp do bazy
pytań i odpowiedzi

ZAMKNIJ FILM