Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Analiza systemu ochrony przedsiębiorcy oraz środków zabezpieczenia interesów wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Szkolenie nr 10 001

Informacje o produkcie:

Wykład w formie nagrania Video (e-learning) wraz z dodatkowymi materiałami.

Zapisz na szkolenieZobacz VideoFragment przykładowego szkoleniaPowrót do listy produktów

Tytuł:

Analiza systemu ochrony przedsiębiorcy oraz środków zabezpieczenia interesów wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 89 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 30 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania: 4 godziny edukacyjne

Czas trwania ( Uchwała KIRP ): 4 punkty (4x45minut)

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie przedstawienia korzyści i możliwości, które oferują programy restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców, metody ekonomicznego ich wykorzystania oraz strategię działania wierzycieli.

WYGODNE WARUNKI ZALICZENIA

Nie organizujemy testów. W trakcie oglądania wykładu, automatycznie, wygodnie rejestrowana jest obecność Uczestnika. Wykład można w dowolnym momencie przerwać i do niego powrócić lub obejrzeć cały od początku do końca. Po zaliczeniu szkolenia można przez cały czas dostępności zapoznać się z materiałem video ponownie. Zazwyczaj jest to 30 dni. Każde szkolenie to również materiały do pobrania oraz pytania i odpowiedzi. Zaliczenie szkolenie następuje jednak już po obejrzeniu filmu.

OPIS

Wejście w życie 1 stycznia 2016 roku ustawy Prawo restrukturyzacyjne stworzyło zupełnie nowe możliwości pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnościach finansowych. Obecnie każdy przedsiębiorca może, nie obawiając się żadnych sankcji zwrócić się do sądu z wnioskiem o objęcie ochroną w ramach postępowań restrukturyzacyjnych. Sądowe programy naprawcze to między innymi: bezwarunkowa pomoc finansowa na wypłaty zaległych wynagrodzeń dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, wstrzymanie egzekucji i ograniczenie kosztów procesów sądowych, możliwość umorzenia zobowiązań wobec kontrahentów, ZUS-u, Urzędów Skarbowych, gmin i innych jednostek państwowych lub odrodzenie termiu ich spłaty. Ochrona przed wierzycielami to również uniemożliwienie wypowiedzenia przedsiębiorcy umowy najmu oraz innych umów niezbędnych do działania firmy.

Korzystając z restrukturyzacji przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet ponad rok pełnej prawnej ochrony przed wierzycielami celem poprawy kondycji swojego przedsiębiorstwa, zachowania miejsc pracy i źródła utrzymania, odzyskania płynności finansowej. Z restrukturyzacji skorzystać może każdy przedsiębiorca, który znajdzie się w trudnościach finansowych. Jest to szansa zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla spółek osobowych i kapitałowych, jak i spółek cywilnych.

Pierwsza część szkolenia dla adwokatów i radców prawnych przedstawia w szczegółach możliwości wynikające z restrukturyzacji oraz przygotowuje do skorzystania z nich. Jest to pierwszy etap na którym przedsiębiorca musi ocenić jakie korzyści, w jego indywidualnym przypadku przyniesie zwrócenie się do sądu o ochronę przed wierzycielami. VideoKurs jest źródłem kompletnej, przygotowanej dla prawnika i przedsiębiorcy informacji o sądowej ochronie przed wierzycielami, opartej na przykładach, badaniach naukowych oraz praktyce.

Szkolenie przedstawia aktualny, obowiązujący stan prawny.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla radców prawnych jako szkolenie realizujące obowiązek doskonalenia zawodowego. Ze szkolenia korzystać mogą jednak również przedstawiciele innych zawodów prawniczych. Adwokaci proszeni są o samodzielne ustalenie, czy udział w szkoleniu realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego.

Szczególnie polecamy dla:

  • Prezesów spółek
  • Doradców finansowych i ekonomicznych
  • Biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i księgowych
  • Doradców restrukturyzacyjnych

SKŁADNIKI KURSU

  • 18 części nagrania video zawierającego szczegółową analizę tematyki szkolenia.
  • Pełna treść ustawy o prawo restrukturyzacyjne z odesłaniem do treści komentarza Video.
  • Tablice i slajdy zawierające uzupełnienie materii kursu.
  • Przykłady i analizy ekonomiczne uzupełniające rozważania w formie Video.
  • Możliwość zadawania pytań wykładowcy.

DODATKOWE
INFORMACJE

Cena: 89 złotych BRUTTO

Dostęp przez Internet
w dowolnym czasie

Dostępny dla każdego
zainteresowanego

Dostęp przez 30 dni
od chwili rozpoczęcia

Dostęp do bazy
pytań i odpowiedzi

ZAMKNIJ FILM