Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Bezpieczny kredyt 2%
i rodzinny kredyt mieszkaniowy w praktyce zawodowej rzeczoznawcy majątkowego

Szkolenie nr 10 040

Informacje o produkcie:

Szkolenie w formie nagrania video - dostępne w dowolnym czasie z możliwością powtarzania

Zapisz na szkoleniePowrót do listy produktów

Tytuł:

Bezpieczny kredyt 2% i rodzinny kredyt mieszkaniowy w praktyce zawodowej rzeczoznawcy majątkowego

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 200 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostęp: Szkolenie dostępne jest na platformie www.vestri.pl przez 365 dni.

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
12 godzin uczestnictwa (6 punktów)

Czas trwania: 12 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szczegółowa prawna i ekonomiczna analiza bezpiecznego kredytu 2%, rodzinnego kredytu mieszkaniowego i pokrewnych form wsparcia osób fizycznych w stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2023 roku.

OPIS

Szkolenie stanowi szczegółową, prawną i ekonomiczną analizę:
- bezpiecznego kredytu 2% ( dwa procent ),
- rodzinnego kredytu mieszkaniowego,
czyli kredytów hipotecznych dla osób fizycznych spłacanych w znacznej części ze środków publicznych ( państwowych ). Szkolenie dotyczy stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 lipca 2023 roku ( aktualnego ). Bezpiecznemu kredytowi 2% poświęcone jest około 75% czasu szkolenia.

Szkolenie stanowi unikalne, szczegółowe i kompletne opracowanie merytoryczne najważniejszego programu gospodarczego obecnej dekady. Bezpieczny kredyt 2% stanowi zdarzającą się raz na pokolenie szansę dla osób chcących nabyć nieruchomość. Niniejsze szkolenie przygotowano z myślą o potencjalnych kredytobiorcach, pośrednikach kredytu hipotecznego oraz z myślą o specjalistach rynku nieruchomości i właścicielach nieruchomości.

Przepisy pozwalające na wstrzymanie przyjmowania wniosków o udzielenie bezpiecznego kredytu 2% obowiązują dopiero od 1 stycznia 2024 roku ( vacatio legis wynikające z art. 47, art. 46 oraz art. 43 ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe ). Do tego czasu ( czyli w 2023 roku ) ustawowe limity udzielania bezpiecznego kredytu 2% w ogóle nie znajdują zastosowania.

Celem szkolenia jest w szczególności wyjaśnienie:

 • jak znacznych rozmiarów pomoc publiczną otrzymuje kredytobiorca bezpiecznego kredytu 2% oraz rodzinnego kredytu mieszkaniowego oraz co zrobić, by rozmiary tej pomocy zmaksymalizować;
 • jak otrzymać bezpieczny kredyt 2% oraz rodzinny kredyt mieszkaniowy oraz jak uzyskać taki kredyt bez wkładu własnego;
 • jakie wsparcie otrzymać może kredytobiorca-nabywca na rynku pierwotnym, na rynku wtórnym oraz kredytobiorca budujący lub kończący budowę domu;
 • jak nie utracić wsparcia publicznego w okresie spłaty bezpiecznego kredytu 2% lub rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
 • jak bezpieczny kredyt 2% oraz rodzinny kredyt mieszkaniowy wpływa na czynności zawodowe i działalność gospodarczą uczestników rynku nieruchomości ( w tym pośredników w obrocie nieruchomościami w zakresie AML/CFT oraz rzeczoznawców majątkowych ).

W trakcie szkolenia przedstawiany jest szczegółowy model ekonomiczny rynku nieruchomości mieszkaniowych w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2023 roku. W szczególności obejmuje on wyznaczenie limitów cen, za które nieruchomość nabyć można:
- bez wkładu własnego,
- z najkorzystniejszą proporcją wkładu własnego do kwoty kredytu,
- z maksymalnym wkładem własnym i pełną kwotą kredytu.

Szkolenie wyczerpująco charakteryzuje metody maksymalizacji wsparcia publicznego, w tym:

 • wykorzystanie wsparcia przez przyszłych małżonków ( z opcją wynajmu mieszkania nabytego na bezpieczny kredyt 2% i jednoczesnego otrzymywania dopłat );
 • okoliczności, gdy dopuszczalne jest nabycie nieruchomości ( z rynku pierwotnego lub wtórnego ) od krewnego lub podmiotu powiązanego ( nie może być to transakcja fikcyjna ) i sfinansowanie zakupu z bezpiecznego kredytu 2%;
 • wykorzystanie bezpiecznego kredytu 2% do budowy domu jednorodzinnego ( w tym zakupu działki budowlanej ) lub do dokończenia trwającej już budowy i wykończenia domu.

Szkolenie przedstawia niezbędne dla pośredników w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawców majątkowych informacje, pozwalające uniknąć uwikłania w schematy nielegalnego wykorzystywania środków z bezpiecznego kredytu 2% lub rodzinnego kredytu mieszkaniowego ( w tym zagadnienia konieczne ze względu na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - AML/CFT ).

Informacje o nowej regulacji

Dnia 1 lipca 2023 roku w życie weszła ustawa z dnia 26 maja 2023 roku o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe ( Dz.U. 2023 poz. 1114 ). Jej najważniejszą częścią są przepisy tworzące bezpieczny kredyt 2% oraz nowelizujące rodzinny kredyt mieszkaniowy. W obecnym stanie prawnym są to dwa rodzaje kredytów hipotecznych, które spłacane są w znacznej części ze środków publicznych ( co obniża wysokość zobowiązania kredytobiorcy ). Szczególną popularnością, ze względu na bardzo duże wsparcie, cieszyć będzie się bezpieczny kredyt 2%.

Z prawnego punktu widzenia ustawa z dnia 26 maja 2023 roku nowelizuje ustawę z dnia 1 października 2021 roku ( zatytułowaną obecnie: ustawa o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% ). Jest to podstawa prawna udzielania bezpiecznych kredytów 2%.

Bezpieczny kredyt 2% dzięki wsparciu publicznemu jest jednym z najtańszych kredytów mieszkaniowych, który kiedykolwiek zaciągnąć mogła osoba fizyczna. Bardzo ograniczona jest również możliwość wzrostu jego kosztu w przyszłości.

Skala pomocy publicznej dla kredytobiorców jest tak znaczna, że bezpieczny kredyt 2% porównywać należy do programów przewidujących wypłatę dotacji z funduszów Unii Europejskiej. Niezależnie od oceny polityki gospodarczej polegającej na wspieraniu niektórych kredytobiorców, środki publiczne na realizację programu pochodzić będą ostatecznie z budżetu państwa. Podobnie jak w przypadku dotacji z funduszów Unii Europejskiej, osoby które skorzystają z kredytu w formule bezpieczny kredyt 2% odniosą znaczne korzyści, gwarantujące im przewagę komparatywną nad innymi uczestnikami rynku nieruchomości. Niektóre, dopuszczalne przez ustawodawcę formy wykorzystania kredytu, pozwalają kredytobiorcom nawet na znaczne poprawienie swojej długoterminowej sytuacji majątkowej przez uzyskanie dochodów z najmu przedmiotu zakupionego ze wsparciem publicznym.

Bezpieczny kredyt 2% jest faktem ekonomicznym i prawnym, którego ignorowanie spowoduje dla uczestników rynku poważne straty majątkowe. Twierdzenie to jest również prawdziwe w przypadku przedsiębiorców działających na rynku nieruchomości, dla których kredytobiorcy bezpiecznego kredytu 2% stanowić będą znaczną grupę klientów. Dotyczy to zarówno rzeczoznawców majątkowych, jak i pośredników w obrocie nieruchomościami.

W roku 2023 roku ustawodawca nie przewidział ustawowych mechanizmów ograniczania przyjmowania wniosków o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%. Przepisy art. 43, art. 46 i art. 47 ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe przewidują przekazanie przez banki komercyjne informacji niezbędnych do wstrzymania przyjmowania wniosków dopiero od początku roku 2024. W rezultacie z akcji kredytowej w roku 2023 roku skorzystać może w praktyce każdy zainteresowany. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że trzeci i czwarty kwartał 2023 roku będzie okresem niespotykanej wcześniej prosperity na rynku nieruchomości.

Ustawa obowiązująca od 1 lipca 2023 roku w obecnej treści może na trwałe zmienić stosunki własnościowe nieruchomości mieszkalnych w Polsce i wpłynąć znacznie na ceny transakcyjne nieruchomości.

Szkolenie przedstawia aktualny, obowiązujący stan prawny.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Tematyka szkolenia stanowi od dnia 1 lipca 2023 roku niezbędną wiedzę dla każdego Uczestnika rynku nieruchomości mieszkaniowych. Musi znać ją każdy właściciel nieruchomości i każdy przedsiębiorca zajmujący się budownictwem mieszkaniowym. Skutkiem wejścia w życie przepisów regulujących bezpieczny kredyt 2% będzie bowiem wzrost cen nieruchomości. Brak znajomości zasad udzielania bezpiecznego kredytu 2% oznacza w praktyce podejmowanie decyzji gospodarczych w warunkach niedostatecznych informacji o rynku. W tym przypadku skutkować może to poważnymi stratami majątkowymi.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

 • I. Pośredników kredytu hipotecznego. Stopień szczegółowości szkolenia zapewnia ogół informacji prawnych i ekonomicznych koniecznych do obsługi nowego produktu kredytowego. Uczestnicy szkolenia otrzymują elektroniczne zaświadczenie o jego ukończeniu na potrzeby stwierdzenia wykonania obowiązku szkoleniowego, o którym mowa w art. 59 ustawy z dnia 23 maja 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami ( Dz.U. 2017 r. poz. 819 z późn. zm. ).
 • II. Deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami i inwestorów. Szkolenie wyczerpująco przedstawia, za jaką cenę mogą nabyć nieruchomość kredytobiorcy bezpiecznego kredytu 2%. Szkolenie zawiera szczegółową analizę ograniczeń finansowych i prawnych parametrów bezpiecznego kredytu 2% oraz model ekonomiczny rynku nieruchomości mieszkalnych w stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2023 roku. W rezultacie szkolenie pozwala na ustalenie, jakie nieruchomości na konkretnych rynkach lokalnych mogą zostać zakupione przez kredytobiorcę, jakie maksymalne ceny zapłacić może kredytobiorca dysponujący i niedysponujący wkładem własnym, jakie grupy klientów mogą skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%. W szczególności szkolenie zawiera poparte analizą prawną ustawy wyjaśnienie progów cenowych nieruchomości mieszkalnych, które mogą być nabyte ze środków pochodzących z bezpiecznego kredytu 2%. Bezpieczny kredyt 2% nie przewiduje maksymalnych cen metra kwadratowego powierzchni użytkowej, ale ustala maksymalne ceny, za które możliwe jest nabycie nieruchomości ( zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym ) z wykorzystaniem środków pochodzący z kredytu. Limity te są różnicowane ze względu na cechy kredytobiorcy, wysokość wkładu własnego i inne okoliczności.

  Szkolenie zawiera analizę ryzyka prania pieniędzy powstającego w rezultacie wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. W tym zakresie szkolenie uzupełnia wiedzę wynikającą ze szkoleń AML/CFT o zapobieganie tym zjawiskom w związku z obrotem nieruchomościami na kredyt w drodze zaciągnięcia BK2% ( bezpiecznego kredytu 2% ).
 • III. Rzeczoznawców majątkowych. Szkolenie zawiera rozbudowaną analizę wpływu wejścia w życie przepisów regulujących bezpieczny kredyt 2% na wycenę nieruchomości. Podstawą rozważań jest analiza ekonomiczno-prawna rynku nieruchomości mieszkaniowych w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2023 roku. Na jej podstawie przedstawione zostają skutki nowej regulacji dla procesu wyceny nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności.

  Szkolenie przedstawia, w przypadku których nieruchomości wycena może mieć wpływ na parametry udzielonego bezpiecznego kredytu 2% oraz wskazuje rodzaje nieruchomości, które wyceniane będą częściej ze względu na nowe przepisy.

  Szczególną uwagę poświęca się mitygacji ( ograniczeniu ) ryzyka wykorzystania operatu szacunkowego jako narzędzia uzasadniającego dokonanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi finansowanej z bezpiecznego kredytu 2%. Celem rozważań w tym zakresie jest zabezpieczenie rzeczoznawcy majątkowego przed uwikłaniem w schemat wyłudzenia preferencyjnego kredytu lub prania pieniędzy z tym związanego.

  Jest to zupełnie nowe ryzyko związane z wyceną nieruchomości, których zakup finansowany jest bezpiecznym kredytem 2%.
 • IV. Właścicieli i oferentów domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych oraz osób uprawnionych ze spółdzielczych własnościowych praw. Szkolenie zawiera informacje pozwalające oferentom podjąć decyzję, jak zmienić cenę ofertową nieruchomości ze względu na wejście w życie przepisów o bezpiecznym kredycie 2%. Bezpieczny kredyt 2% stanowi rewolucję w finansowaniu zakupów nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Na rewolucji tej skorzystają najbardziej właściciele świadomi treści nowych przepisów. Szkolenie wyjaśnia również, kiedy dopuszczalne jest nabycie nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa przez krewnego lub osobę powiązaną ze zbywcą, z wykorzystaniem finansowania ze środków pochodzących z bezpiecznego kredytu 2%.
 • V. Kredytobiorców i potencjalnych kredytobiorców. Szkolenie zawiera szczegółową analizę przesłanek udzielenia bezpiecznego kredytu 2% oraz rodzinnego kredytu mieszkaniowego, przesłanek otrzymywania wsparcia publicznego ( koniecznych do wypełnienia w okresie spłaty kredytu ) i ograniczeń wynikających z otrzymywania wsparcia publicznego. Szkolenie przez to stanowi kompletny poradnik, jak otrzymać bezpieczny kredyt 2% lub rodzinny kredyt mieszkaniowy oraz jak nie utracić wsparcia publicznego należnego kredytobiorcy. Informacje przedstawione w trakcie szkolenia pozwalają również na podejmowanie najkorzystniejszych decyzji co do wysokości kredytu, wkładu własnego i gwarancji BGK.

SKŁADNIKI KURSU

Szkolenie stanowi szczegółową prawną i ekonomiczną analizę bezpiecznego kredytu 2%, rodzinnego kredytu mieszkaniowego oraz towarzyszących im rozwiązań oszczędnościowych wspomaganych przez państwo. Szkolenie stanowi analizę praktyczną, a przez to w szczególności przedstawia metody wykorzystania bezpiecznego kredytu 2% i rozwiązania możliwych do spotykania w praktyce trudności. Szkolenie również wskazuje ryzyka związane z zaciągnięciem bezpiecznego kredytu 2% ( które istnieją ) i wyjaśnia, jak ich uniknąć. Szkolenie szczegółowo omawia, jak nie utracić dopłat do bezpiecznego kredytu 2% w trakcie wykonywania umowy kredytu hipotecznego.

W początkowej części szkolenia Wykładowca przedstawia podstawowe zasady systemu pomocy publicznej dla osób fizycznych nabywających lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Z dniem 1 lipca 2023 roku utworzony został bowiem nieznany wcześniej polskiemu prawu system wsparcia osób fizycznych chcących nabyć własność lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

W dalszej kolejności charakteryzowane są podstawowe cechy bezpiecznego kredytu 2% i rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Wykład w tym zakresie stanowi odpowiedź na kluczowe pytania dotyczące nowej regulacji prawnej.

W początkowej części wykładu wyjaśnione są również niezbędne zagadnienia ekonomiczne związane z bezpiecznym kredytem 2% oraz rodzinnym kredytem mieszkaniowym. Ich znajomość pozwala Uczestnikowi wykładu na maksymalizację korzyści z bezpiecznego kredytu 2% i rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Główna część wykładu poświęcona jest szczegółowej analizie prawnej i ekonomicznej bezpiecznego kredytu 2% oraz rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Unikalną częścią szkolenia jest charakterystyka dopuszczalnych parametrów bezpiecznego kredytu 2% - maksymalnego wkładu własnego, maksymalnej wysokości kredytu, wysokości gwarancji BGK ( Banku Gospodarstwa Krajowego ) oraz ustalonych przez ustawodawcę proporcji tych wartości. Dane te stanowią podstawę modelu ekonomicznego rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem maksymalnych cen transakcyjnych lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych - na rynku pierwotnym i wtórnym. Ta część wykładu pozwala na ustalenie najbardziej korzystnych warunków sprzedaży nieruchomości - maksymalnych cen, przy których popyt kreowany przez program bezpieczny kredyt 2% nie ulega obniżeniu. Analiza w szczególności uwzględnia maksymalną wysokość kwoty kredytu możliwą do uzyskania bez wkładu własnego, wysokość kredytu możliwą do uzyskania przy wkładzie własnym niewielkich rozmiarów, maksymalne kwoty kredytu w ogólności oraz szczególne zasady finansowania budowy, dokończenia i wykończenia domu jednorodzinnego.

W toku szkolenia charakteryzowane są również programy oszczędnościowe wprowadzane do porządku prawnego jednocześnie z bezpiecznym kredytem 2%. Programom oszczędnościowym poświęcona jest ostatnia część szkolenia.

DODATKOWE
INFORMACJE

Cena: 200 złotych

Dostęp przez Internet
w dowolnym czasie

Dostępny dla każdego
zainteresowanego

Dostęp przez 365 dni
od chwili rozpoczęcia

Dostęp do bazy
pytań i odpowiedzi