Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami
Tom I: Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Edycja z zestawem wzorów umów i dokumentów

E‑book (publikacja elektroniczna)

Informacje o produkcie:

Publikacja elektroniczna ( e‑book ) w formacie PDF wraz ze wzorami umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w formatach dokumentów tekstowych ( do edycji ).

Zamów e-bookPowrót do listy produktów

Tytuł:

Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami
Tom I: Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Forma: Publikacja elektroniczna (e‑book) z zestawem wzorów umów pośrednictwa,
dokumentów RODO oraz AML/CTF

Cena: 279 złotych (promocja)

Autor: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Wydawca: Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostęp: Czytelnik uzyskuje dostęp do e‑booka w popularnym formacie plików PDF oraz umów pośrednictwa i dokumentów w formatach tekstowych ( do edycji ). Pliki pobierane są na komputer Użytkownika.

Stan prawny: aktualny na dzień 1 stycznia 2022 roku (aktualny)

Ilość stron: 395

Numer ISBN: 978-83-950457-7-6

Wydanie: pierwsze, lipiec 2021

Krótko o książce: Wyczerpująca analiza prawna umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oparta o badania naukowe, praktykę działania biura oraz orzecznictwo sądowe. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2022 roku.

O AUTORZE

Dariusz Vestri, autor - prawnik, absolwent wyższych studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz ekonomista, absolwent wyższych studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 2011 roku wykładowca prowadzący doskonalenie zawodowe dla pośredników w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawców majątkowych, autor siedmiu publikacji książkowych z zakresu prawa nieruchomości, w tym publikacji poświęconej zasadom przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, doradca restrukturyzacyjny.

Iwona Vestri, konsultant - ekonomista, absolwent wyższych studiów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie ( obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ), pośrednik z licencją zawodową nr 3361 nadawaną w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami przez Ministra Infrastruktury na zasadach obowiązujących do 1 stycznia 2014 roku. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami oraz blisko dwudziestopięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Obecnie członek zarządu organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych - Stowarzyszenia Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych.

OPIS

„Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami” stanowi serię publikacji poświęconych prawnym i praktycznym aspektom prowadzenia biura nieruchomości. W trzech tomach zebrane zostały wszystkie informacje, potrzebne do prowadzenia działalności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Autorem publikacji jest Dariusz Vestri, prawnik oraz ekonomista, od 10 lat zajmujący się obsługą prawną rynku nieruchomości oraz doskonaleniem zawodowym pośredników w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawców majątkowych. Konsultant - Iwona Vestri jest pośrednikiem w obrocie nieruchomościami z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym, uprawnioną z obowiązujących do 31 grudnia 2013 roku państwowych licencji zawodowych ( lic. nr 3361 ).

Publikacje szczegółowo opisują należyty sposób wykonywania czynności pośrednika, a częścią każdej z nich jest gotowa dokumentacja prawna pozwalająca prowadzić działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nawet osobom, które nie miały wcześniej doświadczenia w tej branży.

Tom I. Encyklopedii zatytułowany „Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” stanowi w szczególności analizę:

 • treści umowy pośrednictwa w aktualnym stanie prawnym, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych ( w toku przygotowania publikacji analizie poddano ponad 150 orzeczeń sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego z lat 2007-2021 ),
 • spotykanych w praktyce rodzajów umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym umów z klauzulą wyłączności,
 • sposobu zawarcia umowy pośrednictwa, z uwzględnieniem wykonania obowiązków ciążących na pośredniku na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, RODO oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • sposobu wykonania umowy pośrednictwa i dokumentowania czynności pośrednictwa koniecznego do wykazania prawa do wynagrodzenia w razie ewentualnego sporu sądowego,
 • metodyki dochodzenia należności z tytułu prowizji na drodze sądowej, w tym sposobu przygotowania pośrednika oraz jego pracowników do składania wyjaśnień i zeznań przed sądem,
 • wymogów związanych z zawarciem umowy przedwstępnej wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Umowa pośrednictwa stanowi filar działalności każdego biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. To ona decyduje o zakresie zobowiązania pośrednika i przysługującym pośrednikowi prawie do wynagrodzenia za wykonaną pracę. Gwarantuje bezpieczeństwo w chwili konfliktu z kontrahentami oraz odsuwa groźbę sankcji ze strony organów publicznych. W sporze sądowym umowa pośrednictwa jest zaś podstawową determinantą treści wyroku. Profesjonalna umowa może zapewnić pośrednikowi wygraną, a źle skonstruowana pozbawić wynagrodzenia za wykonaną pracę, skutkować sankcjami publicznoprawnymi, a w skrajnych przypadkach nawet odpowiedzialnością karną.

Stosowanie niedopracowanych lub nieaktualnych umów pośrednictwa, a niekiedy nawet brak zrozumienia treści wynikającego z umowy zobowiązania, są najbardziej szkodliwymi zaniedbaniami, których pośrednik w obrocie nieruchomościami może się dopuścić. Często na skutek kolejnych zmian prawa nawet doświadczeni pośrednicy w obrocie nieruchomościami nie są w pełni świadomi konsekwencji stosowanych niezmiennie od wielu lat praktyk.

Niniejsza książka napisana została przez doświadczonego prawnika specjalizującego się w prawie rynku nieruchomości oraz prawie gospodarczym. Dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego Iwony Vestri, pośrednika w obrocie nieruchomościami z ponad 15 letnim doświadczeniem, publikacja przedstawia w najdrobniejszych szczegółach każdy niemal aspekt czynności pośrednictwa spotykany w praktyce. „Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami, Tom I: Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” stanowi nie tylko prawną analizę treści umów pośrednictwa, ale również rozbudowany podręcznik pozwalający nauczyć się wykonywania zawodu.

W treści publikacji szczegółowo opisano również związane z zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zagadnienia ochrony danych osobowych ( RODO ) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( AML/CTF ).

W serii Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami wydano również:

 • Tom II: Przetwarzanie danych osobowych i wdrożenie przepisów RODO w biurze obrotu nieruchomościami,
 • Tom III. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Publikacja elektroniczna (e-book) oraz załączone do niej materiały (dokumenty) przedstawia aktualny, obowiązujący stan prawny.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Niniejsza publikacja przygotowana została z myślą o osobach zajmujących się zawodowo pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz osobach, które chcą nauczyć się wykonywania zawodu pośrednika. Publikacja zawiera szczegółowe omówienie sposobu wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz ich dokumentowania. Pozwala to na wykorzystanie jej również przez osoby, które uprzednio nie wykonywały czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub chcą uzupełnić swoją wiedzę.

Publikacja poddaje analizie relewantne orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, w tym rozstrzygnięcia wydane na podstawie umów zawartych po 31 sierpnia 2017 roku ( po zmianie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami ). Prowadzona analiza jest dzięki temu szczególnie przydatna dla pełnomocników profesjonalnych reprezentujących pośredników w obrocie nieruchomościami w postępowaniach cywilnych.

SKŁADNIKI

Czytelnik otrzymuje książkę ( e‑book ) "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami, Tom I: Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami." ( zarejestrowaną przez Bibliotekę Narodową pod numerem ISBN: 978-83-950457-7-6 ), zbiór wzorów umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy pośrednictwa i stwierdzenia jej wykonania. Czytelnik otrzymuje również zestaw wzorów umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości.

Dokumentacja załączona do e‑booka zawiera w szczególności:

 • zestaw wzorów umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w treści odpowiadającej aktualnemu stanowi prawnemu ( umowy pośrednictwa w zakupie, sprzedaży, najmie/dzierżawie, umowy z klauzulą wyłączności );
 • wzorce informacji wymaganych przez przepisy RODO, informacji udzielanych kontrahentom, reprezentantom kontrahentów, ich pełnomocnikom oraz innym osobom, których dane osobowe przetwarza się w związku z zawarciem umowy pośrednictwa;
 • wzorce informacji, których udzielenie kontrahentowi jest wymagane na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
 • wzorce informacji, których udzielenie jest wymagane na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • dokumenty umożliwiające wykonanie obowiązków stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym dotyczące ustalania tożsamości beneficjenta rzeczywistego;
 • procedury zawierania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pozwalające agentowi na prawidłowe wykonanie ogółu czynności bez konieczności dodatkowego przeszkolenia;
 • dokumenty służące dokumentowaniu wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, karty opisowe obiektów poszukiwanych i oferowanych, deklaracje zakupu ( rezerwacje oferty );
 • wzorce umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości ( gruntowej niezabudowanej, gruntowej zabudowanej, lokalowej ) oraz wzorce umów przedwstępnych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wzorce zawierają w szczególności katalog dokumentów wymaganych do sprzedaży poszczególnych rodzajów nieruchomości lub praw.

Ogół dokumentacji opatrzony jest ułatwiającymi korzystanie ze wzorców numerami, połączonymi z procedurami zawierania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Każdy ze wzorców dokumentów oraz wzorców umów zawiera precyzyjną instrukcję korzystania z niego.

Umowy oraz pozostałe dokumenty przygotowane są w wersjach odpowiadających różnym formom prawnym działalności gospodarczej pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ogół dokumentacji przygotowany jest  wersji dla pośrednika będącego osobą fizyczną oraz pośrednika będącego spółką prawa handlowego. Każdy rodzaj umowy pośrednictwa dostępny jest w wersjach przeznaczonych do zawierania z różnymi rodzajami kontrahentów.

Wszystkie wzorce umów i dokumentów są zgodne są ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 1 stycznia 2022 roku. Wzorce uwzględniają w szczególności zmiany prawne wynikające z nowelizacji Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 roku. Wzorce dokumentów z wyraźnym wyszczególnieniem wskazują również zmiany wchodzące w życie do końca 2021 roku ( na podstawie ustaw ogłoszonych, oczekujących na wejście w życie – w okresie vacatio legis ).

KORZYSTANIE
Z E‑BOOKÓW

Jakiego oprogramowania potrzebuję?

E-booki udostępniane są w formacie PDF, popularnym formacie tekstowym, w którym pobiera się dokumenty urzędowe, wyciągi bankowe oraz większość treści tekstowych w Internecie. Każdy e‑book może być swobodnie wydrukowany oraz wykorzystywany na komputerze użytkownika. Do otwarcia e‑booka wystarczy bezpłatne oprogramowanie zainstalowane obecnie na każdym nowym komputerze. Naszym Klientom zapewniamy również pomoc techniczną.

Dodatkowe materiały

Dodatkowe materiały do e‑booków, takie jak umowy oraz inne wzory użytkowe dostępne są również w formatach tekstowych dla programów Open Office i Microsoft Word.